TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tukemassa osaavaa Suomea

Vietämme tänä vuonna Tietotekniikan tutkimussäätiön 40-vuotisjuhlaa. Säätiö perustettiin vuonna 1980 edistämään suomalaisen yhteiskunnan tietotekniikan tutkimusta korkeakouluissa, tukemaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita ja palkitsemaan korkeatasoisia tutkimuksia, ja se tekee edelleen samaa tärkeää työtä. Tietotekniikan tutkimussäätiön hallituksena toimii TIVIAn liittokokouksen valitsema hallitus ja asiamiehenä liiton toimitusjohtaja.

Tietotekniikan tutkimussäätiö tukee tietotekniikan tutkimus-, koulutus- ja standarditoimintaa sekä edellisten tunnetuksi tekemistä, kansainvälisiä yhteyksiä ja valistustyötä. Säätiöllä on merkittävä rooli kansallisen osaamisen synnyttämisessä, tutkimuksen kehittämisessä, sekä uusien yhteiskunnallisesti vaikuttavien hankkeiden käynnistämisen mahdollistajana.

Säätiön varoista on sen historian aikana saanut tukea valtava määrä erilaisia mielenkiintoisia tutkimushankkeita: liiketoiminnan tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, tietotekniikan, tietoliikenteen, ohjelmistosuunnittelun, systeemityön, käytettävyyden, tietohallinnon ja tietoturvan tutkimusta sekä näiden opetukseen liittyvää kehittämistä ja yhteiskunnallista sivistystyötä.

Tutkimussäätiön rahoituksella on mm. mahdollistettu ohjelmoinnin opetuksen käynnistäminen suomalaisissa peruskouluissa ja maamme parhaiden nuorten osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin, tuettu tyttöjen ohjelmoinnin opetusta ja käynnistetty valtakunnallinen koodauksen opetus ennen sen tuloa osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Lisäksi Tietotekniikan tutkimussäätiö jakaa vuosittain väitöskirjapalkinnon parhaalle suomalaisessa yliopistossa julkaistulle tietojenkäsittelytieteen väitöskirjalle Tietojenkäsittelytieteen Seuran esityksestä. Säätiö myöntää myös matka-apurahoja harkintansa mukaan.

Tietotekniikan tutkimussäätiö rahoittaa toimintaansa lahjoitusten ja säännöllisen varainhankinnan avulla. Lahjoituksia voivat tehdä yhteisöt tai yksityishenkilöt esimerkiksi testamenttien tai merkkipäivälahjoitusten kautta.

Juhlavuoden kunniaksi olemme avanneet Tietotekniikan tutkimussäätiölle oman verkkosivustonsa osoitteeseen www.tietotekniikantutkimussaatio.fi – lisäksi  tänä syksynä järjestetään merkittävä teemahaku, joka julkistetaan syyskuussa! Seuraa ja hae!

Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Joon Boucht, puh. 050 593 3551, etunimi.sukunimi@hallitus.tivia.fi

Säätiön asiamies Jussi Nissilä, puh. 040 522 0720, etunimi.sukunimi@tivia.fi

Kuva: Shutterstock      

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi