TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Yhteisö yksilön asiantuntijuuden kehittämisen tukena

Päivittäessämme TIVIA-yhteisön strategiaa olemme nostaneet esille verkostoitumisen merkityksen niin verkossa kuin reaalimaailmassa.

Yhteisöllisyydestä puhutaan paljon, koska digitalisoituneessa yhteiskunnassa yhteisöjä syntyy helposti ja ne ovat osoittaneet merkityksensä sekä tiedon jakamisen että yksilöiden kehittymisen kannalta.

Päivittäessämme TIVIA-yhteisön strategiaa olemme nostaneet esille verkostoitumisen merkityksen niin verkossa kuin reaalimaailmassa.

Verkon kautta pystymme olemaan helpommin lähestyttävä ja tavoittamaan yksilöt paikasta riippumatta. Kokemus on osoittanut, että nämä verkkokohtaamiset eivät kuitenkaan korvaa reaalimaailman kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa. Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta näiden kohtaamisten merkitys on se, että näissä voidaan jakaa sellaista hiljaista tietoa, jota kukaan ei jaa verkkoon. Yhteisön piirissä kasvotusten voidaan luoda luottamuksen ilmapiiri, jossa irrottamalla asiat yritysyhteyksistä jopa kilpailijoiden edustajat uskaltavat sparrata toisiaan kehittymään asiantuntijoina. Tällaisella hiljaisen tiedon siirtämisellä asiantuntijalta toiselle on varmasti positiivisia vaikutuksia jopa pienen Suomemme kansantaloudelle.

TIVIA-päivillä huhtikuun alussa totesimme myös, että strategiamme jalkauttamisen keskiössä on onnistumisten monistaminen. Tällä tarkoitamme sekä positiivisten kohtaamisten että toiminnan monistamista. Tavoitteena on tarjota konkreettisia välineitä ict-osaamisen kehittämisen ympärillä mahdollisimman laajalle joukolle asiantuntijoita ja sellaiseksi omassa toiminnassaan haluavia. Haluamme avata ovia entistä selkeämmin yritysmaailmalle uudella kumppanuusmallilla, josta kerromme myöhemmin lisää.

Kevään myötä yksi aikakausi TIVIA-yhteisön historiassa päättyy ja uusi alkaa, kun uusi toimitusjohtaja Jussi Nissilä (41) aloittaa 24.4.2019 yhteisön jäsenyhdistysten tukijana, toiminnan kehittäjänä sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Yhteisömme uudistuu myös visuaalisesti. Tällä haluamme viestiä toimintamme suunnasta unohtamatta pitkää ja arvostettua historiaamme ict-osaamisen edistäjänä.  

Juha Lappi
TIVIAn hallituksen puheenjohtaja

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi