TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Tutkimus lisää ymmärrystä eri kulttuureista

TIVIA on mukana kansainvälisessä WorldIT-tutkimuksessa, joka antaa arvokasta tietoa IT-alan työkulttuureista ja maakohtaisista eroista.

TIVIA on mukana kansainvälisessä WorldIT-tutkimuksessa, joka antaa arvokasta tietoa IT-alan työkulttuureista ja maakohtaisista eroista.
Professori Mikko Ruohonen (vas.) valmistautuu professori Markku Turusen kanssa intialaisen kollegansa häihin Belgaumin kaupungissa Karnatakan osavaltiossa.

IT-alan työ kansainvälistyy, ja yhä useamman ammattilaisen työssä kohdataan eri maista ja kulttuureista tulevia työntekijöitä. Tekijätiimit rakentuvat monen eri maan ammattilaisista. Tehtävät myös muuttuvat työn ja hankkeiden kehittyessä kohti globaalia työtä.

Tavoitteena on lisätä tietämystä aiheesta huomioiden eri maiden kulttuuriset, ekonomiset, poliittiset, uskonnolliset ja yhteiskunnalliset kontekstit. vertaileva tarkastelu maiden ja alueiden välillä helpottaa globaalin ymmärryksen saavuttamista ja sitä myöten yhteistyön kehittämistä ja tietämyksen jakamista.

World IT Research Project (www.worlditproject.com) on kansainvälinen, yli 40 maan IT-alan työkulttuureita tutkiva hanke. Kansainvälistä konsortiota johtaa professori Prashant Palvia Yhdysvaltain Pohjois-Carolinan yliopistosta ja suomalaista konsortiota CiRCMi-tutkimusryhmän professori Mikko Ruohonen Tampereen yliopistosta.

VERTAILU ANTAA ARVOKASTA TIETOA

WorldIT-hanke pyrkii vastaamaan kasvavaan tarpeeseen ymmärtää IT-alan työntekijöiden kohtaamia haasteita ympäri maailman.

Tivian jäsenistön piirissä tehdyn kyselytutkimuksen avulla perehdytään alan työ-, organisaatio- ja alueellisiin kulttuureihin. Lisäksi tarkastellaan niin organisaatioiden IT-, teknologia- kuin työntekijöiden haasteita.

Tavoitteena on lisätä tietämystä aiheesta huomioiden eri maiden kulttuuriset, ekonomiset, poliittiset, uskonnolliset ja yhteiskunnalliset kontekstit. vertaileva tarkastelu maiden ja alueiden välillä helpottaa globaalin ymmärryksen saavuttamista ja sitä myöten yhteistyön kehittämistä ja tietämyksen jakamista.

Suomessa kerättävä aineisto tarjoaa lisäksi arvokasta tietoa alan työkulttuurista ja arvoista maassamme.

LUVASSA KIINNOSTAVIA TUTKIMUSTULOKSIA

TIVIAn ja Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen tutkijoiden muodostaman konsortion voimin on saatu ensimmäiset tulokset, joita edelleen jalostetaan. alla on poimittu yksi monista mielenkiintoisista havainnoista, jossa kysyttiin ”kuinka usein suomalainen IT-alan työntekijä uskaltaa kyseenalaistaa esimiehensä näkemyksiä tehtävästä työstä”

Muista maista, kuten aasian alueelta, saadaan varmasti erilaisia tuloksia. Olisiko tässä myös yksi suomalaisen, menestyvän ja osaavan IT-ammattilaisen tunnusmerkki? Palaamme kevään kuluessa uudelleen asiaan.

Mikko Ruohonen
CIRCMI-tutkimusryhmän professori, Tampereen yliopisto

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi