TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Töitä tarjolla kaikkialla Suomessa

Ohjelmoitava digitaalinen maailma tarjoaa loistavia uramahdollisuuksia ja työtä.

Ohjelmoitava digitaalinen maailma tarjoaa loistavia uramahdollisuuksia ja työtä.

Suomessa on kansainvälisesti katsottuna erittäin korkeatasoista ja hyvää ohjelmoitavan digitaalisen maailman koulutusta. Monipuolisia koulutusohjelmia löytyy niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista. Koulutusohjelmissa yhdistyvät yhä enemmän liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen elinkeinoelämälle, loppukäyttäjille ja todellisille asiakkaille. Tekniikan kehittäminen kammioissa ei vie kehitystä eteenpäin.

Koulutusohjelmaa valittaessa olisikin hyvä selvittää muutama näkökulma, kuinka hyvin koulutusohjelmassa voi opiskella sekä tekniikkaa, taloutta että humanistisia aineita osana tutkintoa. Toisaalta kannattaa myös katsoa, kuinka hyvin koulutusohjelmassa toteutuvat tulevaisuuden ammatilliset taidot. Niihin kuuluvat tiimi- ja projektityöskentely, ohjelmointitaitojen kehittyminen, oikean kaupallisen liiketoimintaymmärryksen muodostuminen ja sosiaaliset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Ohjelmoitava digitaalinen maailman on mitä enenevässä määrin ihmisten välistä vuorovaikutusta, jatkuvaa yhdessä oppimista ja kokeilujen kautta uuden oppimista.

VALITSE VIIDESTÄ PÄÄOPPIALASTA

Suomesta löytyvät ohjelmisto- ja tietotekniikan koulutusohjelmat jakautuvat viiteen pääoppialaan:

  • Kaupallisen alan ja hallinnon tietojärjestelmätiede, jossa painottuu valmiin tekniikan hyödyntäminen organisaatiossa ja liiketoiminnassa.
  • Liiketoiminnan tekniikka, jossa painopisteitä ovat automaatio, ohjelmistotekniikka, tietojärjestelmät, robotiikka, pelit, tietotekniikka, käytettävyys ja tietojenkäsittely. Näillä kaikilla osa-alueilla painottuvat tekniikan kehittäminen, tekniset innovaatiot, ihmisen toiminnan huomioon ottaminen ja uuden liiketoiminnan luominen sekä erittäin laajojen systeemisten liiketoimintajärjestelmien kehityksen johtaminen.
  • Matemaattisesti suuntautunut laskennallinen data- ja tietojenkäsittelytiede, jossa painottuu tehokkaiden laskenta- ja mallinnusmenetelmien kehittäminen haastaviin teorian ja käytännön ongelmiin.
  • Tietoliikennetekniikka, joka keskittyy yhteiskunnan tietoverkkoihin ja verkkoinfrastruktuuriin liittyvän teknologian kehittämiseen ja tutkimiseen yhdessä teknologiayritysten kanssa.
  • Elektroniikka- ja sulautetut järjestelmät, joissa painotutaan ohjelmistojen ja elektroniikan suunnitteluun hyvin erilaisissa teknisissä laiteympäristöissä, kuten autoissa, matkapuhelimissa, tietoliikennelaitteissa ja teollisuuden säätöteknologiassa.

KOULUTUSTA JOKA PUOLELLA SUOMEA

Suomessa yliopistotasoista tieto-, ohjelmisto- ja viestintätekniikan opetusta on saatavilla kymmenessä kaupungissa. Suurimmat teknisen alan koulutusohjelmat sijaitsevat Tampereen teknillisessä yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa, ja Oulun yliopistossa.

Koulutuspaikalla ei ole varsinaisesti merkitystä, sillä suomalainen yliopisto- ja korkeakouluopetus on erittäin korkeatasoista kaikilla paikkakunnilla. Yliopistojen koulutusohjelmien lisäksi Suomessa on tarjolla runsaasti ammattikorkeakoulujen tieto-, ohjelmisto- ja viestintätekniikan koulutusta.

Yliopistomuutoksen myötä yhä useampi ammattikorkeakoulun koulutusohjelma on saanut lisää painoarvoa erityisesti liiketoiminnan tietotekniikan ja innovaatioiden koulutusohjelmiin.

TIVIAN EDUT KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ

ASTERISKI RY

Asteriski ry on Turun yliopiston informaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö. Jäsenyys tarjoaa etuja, joilla voit ottaa enemmän irti vapaa-ajastasi ja opinnoistasi. TIVIA jäsenyys tarjoaa monipuolisemmat ja laajemmat edut kuin vain paikallisena opiskelijajäsenenä oleminen.

Lisätietoja suomalaisista koulutusohjelmista saa TIVIAn verkkosivujen kautta. TIVIA tarjoaa nuorille jäsenilleen myös urasuunnittelua, työelämävalmennusta ja opintoneuvontapalveluita jäsenyhdistysten kautta.

Ohjelmoitavan digitaalisen maailman kiehtovaan kehitykseen ja mahdollisuuksiin pääsee helposti sisään jo nuorena esimerkiksi koulujen ohjelmointi- ja robotiikkakursseilla. Ohjelmistot ovat niin tärkeä asia yhteiskunnalle, että nuoren kannattaa olla koulutusta hakiessa avarakatseinen ja hyödyntää maailmalla oleva tarjonta. Maailmalla koulutustarjonta on valtavaa – koulutusohjelmia löytyy niin tytöille kuin pojille. Tarjolla on todellisia nörttien unelmakoulutusohjelmia ja leirejä huippuosaajien parissa.

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN SEURA RY  (TKTS)

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry (TKTS) on alan yliopisto- ja korkeakouluopettajien, tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden yhdistys. TKTS palkitsee vuosittain vuoden parhaan väitöskirjan.

Työelämän muutoksessakin uusi ura voi löytyä intensiivisen ulkomaisen koulutusohjelman kautta. Organisaatioiden johdon koulutusohjelmien valinnassa kannattaisikin painottaa teknologiaa ja innovaatioita korostavia näkökulmia perinteisten kaupallisten sekä taloushallintoon ja kansantalouteen liittyvien näkökulmien rinnalla.

Tieto-, ohjelmisto- ja viestintätekniikan ala on kasvanut Suomessa kaksinkertaiseksi viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Suoraan alan teknisissä töissä työskentelee noin 55 000 ihmistä ja välillisesti yli 125 000 työntekijää.

Erityisesti liiketoimintaa ja ohjelmointia ymmärtävistä asiantuntijoista, suunnittelijoista, päälliköistä ja johtajista on alalla jatkuva pula. Vuoden 2016 loppupuolella on arvioitu, että Suomeen tarvitaan lisää noin 5 000 ohjelmistoammattilaista. Osaajapula jatkuu, sillä se kehitys, mitä Suomessa on tapahtunut vuosikymmenten aikana, on tapahtumassa nyt myös maailmalla. Tieto-, ohjelmisto- ja viestintätekniikan kehitys on niin nopeaa, että alalla riittää jatkuvasti töitä erityisesti tekniikan kaupallisen kehittämisen ja liiketoiminnan kehityksen tehtävissä.

TIVIAn tutkimuksen mukaan suurin tarve on jatkossa osaajista, joilla on liiketoiminnallista perusosaamista ja vahvaa teknistä osaamista ohjelmistojen suunnittelusta, arkkitehtuureista ja ohjelmistojen toteuttamisesta itse koodaamalla.

TIVIA tarjoaa laajan, 18 alueella toimivan, paikallisen verkoston digitaalisen liiketoiminnan ja tekniikan osaamisen kehittämiseen Suomessa. Paikallisesta verkostosta saa tukea yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, organisaatioiden muutosvalmiuden kehittämisen ja neuvontaa tieto-, ohjelmisto- ja viestintätekniikan koulutusmahdollisuuksista.

TIVIA auttaa jäseniään menestymään kasvualalla.

Teksti: Mika Helenius

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi