TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: TIVIA verkottaa digitaalisen yrittämisen systeemikehittäjät

Suomalainen tietoon, tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin vahvasti tukeutuva yhteiskunta on rakentunut systeemien kehittämisen ja yrittäjyyden kautta.


Suomalainen tietoon, tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin vahvasti tukeutuva yhteiskunta on rakentunut systeemien kehittämisen ja yrittäjyyden kautta.

TIVIA KASVAA JA NÄKYY POHJANMAAN DIGITAALISESSA KENTÄSSÄ

Pohjanmaa on Suomen yksi tärkeimmistä digitaalisen osaamisen, yrittäjyyden, viennin ja talouskasvun keskuksista. TIVIA-yhteisöön kuuluvat Pohjanmaan eri yhdistykset tarjoavat vahvan pohjan alueelliselle kehittämiselle.

Eteläisellä Pohjanmaalla TIVIAn toiminta on erityisen aktiivista Seinäjoen ja Vaasan talousalueilla kattaen kaikki digitalisaation ja ICT-alan näkökulmat. TIVIAn paikallisyhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä alueen yritysten, yrittäjien, opiskelijoiden ja julkisten organisaatioiden kanssa. Vuonna 2017 erityisen aktiivisia tullaan olemaan kaupunkien, kuntien, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, opiskelijoiden ja yrittäjien suuntaan.

Suomalaisen korkean teknologian ICT-osaamisen ja -viennin edistäminen on TIVIAn painopisteitä Pohjanmaalla. TIVIA on erittäin aktiivinen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjä olipa sitten kyseessä urailtoja, projektitoiminnan kehitystä, koulutusta, seminaareja, yritysvierailuja, rekrytointitilaisuuksia, webinaareja tai muuta tarjontaa TIVIAn laajasta kansallisesta tapahtumatoiminnasta.

TIVIA auttaa Pohjamaan aluetta menestymään digitaalisessa ajassa. TIVIA Digitaalinen talouskasvu ja vienti -seminaari järjestetään Seinäjoella 23.3.

TIVIA Sytyke ry on vuonna 1979 perustettu yritysten, organisaatioiden, johtajien, päälliköiden ja asiantuntijoiden riippumaton verkottaja. Yhdistyksen tavoitteena on edistää alan eri toimijoiden laaja-alaista vuorovaikutusta, verkottumista ja kehittymistä. Yhdistyksen juuret ovat digitalisaation alkuvaiheissa.

Ilman systeemityötä ei olisi internet-palveluita, matkapuhelinverkon palveluita tai kehittyneitä pankkipalveluita. TIVIA Sytyke ry:n osaaminen on digitaalisen yhteiskunnan ydinosaamista. Termillä tarkoitetaan organisaatioiden yksilöllisten tarpeiden kartoittamiseen perustuvaa tietojärjestelmien johtamis-, suunnittelu- ja kehitystyötä, joka tähtää yhteiskunnan eri toimijoiden prosessien ja palveluiden toteuttamista ohjelmistojen avulla.

TIVIA Sytyke ry:n aktiivinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden uusien tekniikoiden ja teknologioiden tarkasteluun yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja uusimman tutkimustiedon jakamiseen laajan asiantuntijoiden ja yhteisöjäsenten yritysverkoston kanssa. TIVIA Sytyke ry verkottaa sekä digitaalisten palvelut yrittäjät, tuottajat, kehittäjät ja hyödyntäjät saman verkoston alle. Tulossa on 25 v. juhlavuoden kevätseminaari 16.3.2017 strategisesta ICT- ja arkkitehtuurijohtamisesta sekä laivaseminaari 5.–7.10.2017 digitalisaation vaikutuksista liiketoiminnan kehityksessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi