TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Tietoyhteiskunnan kaksi puolta

Niille, jotka hallitsevat tietotekniikan, se tuottaa hyvinvointia. Ne, jotka eivät sitä hallitse, joutuvat voittajien armoille. Siitä kirjalle nimi: Tietoyhteiskunnan kaksi puolta.

Ihmiskunnan historia on innovaatioiden historiaa. Innovaatioitamme olemme kuitenkin aina hyödyntäneet sekä hyvään että pahaan. Sitä taustaa vasten ei ole epäselvää, että tietotekniikan rooli on ollut ja tulee olemaan samalla tavalla kaksijakoinen: Niille, jotka hallitsevat tietotekniikan, se tuottaa hyvinvointia. Ne, jotka eivät sitä hallitse, joutuvat voittajien armoille. Siitä kirjalle nimi: Tietoyhteiskunnan kaksi puolta.

Kirja tutkii tietotekniikan hyödyntämisen historiaa Suomessa ja nostaa esille sekä virheitä että onnistumisia, joista opiksi ottamalla voimme hyödyntää tietotekniikkaa yhä tuottavammalla tavalla. Kirja pohtii myös kysymystä: ”Luoko tekniikan ja automaation käyttöönotto hyvää elämää ja työtyytyväisyyttä?” Menneisyyttä tutkien vastaus ei ole ollenkaan selvä.

Tietoyhteiskuntamme uhkaa polarisoitua hyvä- ja huono-osaisiin. Meidän onkin mietittävä, kuinka tietotekniikan hyödyntämistä ja sen johtamista kehitetään niin, että polarisaatio pikemminkin vähenee kuin kasvaa.

Kirja on tarkoitettu yhteiskunnan, yritysten ja organisaatioiden päättäjille, vaikuttajille ja asiantuntijoille. Se on kirjoitettu sekä herättämään keskustelua tietoyhteiskuntakehityksestä että nostamaan esiin hyviksi osoittautuneita käytäntöjä, toimintatapoja ja ratkaisumalleja, jotka ovat käyttökelpoisia tulevaisuudessa. Menneestä oppien, uutta oivaltaen.

Kirjan ovat kirjoittaneet Yrjö Benson, Tomi Dahlberg, Henry Haglund, Matti Karvinen, Reino Myllymäki, Risto Nevalainen ja Pentti Salmela kolmen viimeksi mainitun toimiessa myös kirjan toimittajina ja Pentti Salmelan myös kuvittajana. Martti Mäntylä on kirjoittanut kirjan esipuheen. Kirjan kustansi Ketterät Kirjat Oy.

Kirjan kirjoittajat ovat lahjoittaneet kirjoittajapalkkionsa Tietotekniikan tutkimussäätiölle. Kirja julkistettiin 23.3. ja sitä esitellään mm. FiSMA:n kevätkokouksessa 13.4. ja ICT Leaders Finland ry:n tapahtumassa 24.5.2018. Kirjan SVH on 59 €, TIVIAn jäsenille 50 € (sis. toimituskulut).

Teksti: Reino Myllymäki, TIVIAn hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan pj.

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi