TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Tieto- ja viestintätekniikka-ala voimakkaassa murroksessa

Nopeudesta on tullut osaamisen rinnalla keskeinen talouden ja elinkeinoelämän uudistamisen tavoite.

Nopeudesta on tullut osaamisen rinnalla keskeinen talouden ja elinkeinoelämän uudistamisen tavoite. Nopeudesta on hyötyä siinä tapauksessa, että tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja oikeaa osaamista on tarjolla. Monimutkaisen kokonaisuuden johtaminen nopeammin ja laadukkaammin ei ole mahdollista ilman oikeanlaista substanssiosaamista. Yhteiskunnan uudistumisen näkökulmasta eri toimijoilla näyttääkin olevan nykytilanteessa toistensa kanssa ristiriitaiset tavoitteet, mittarit ja resurssit.

Tasapainon puute heikentää merkittävästi nopeasti uudistuvan ICT-toimialan kehitystä. Kehityksen tuloksena teollisen pohjan uudistuminen ja laajentuminen hidastuvat merkittävästi. Ohjelmistotalouden ja -kilpailukyvyn ylätason ohjauksesta vastaava systematiikka, analytiikka ja kehittämisen seuranta näyttävätkin puuttuvan kansallisesti kokonaan. Uusien toimintamallien löytäminen ja tunnistaminen edellyttävät voimakasta vanhojen toimintarakenteiden ja -tapojen ravistelua. Tasapainoisen kokonaisuusnäkökulman puute on johtanut tiukkaan ja kapeiden näkökulmien kestämättömään edunvalvontaan. Eri osien välinen kitka ja puutteet lisäävät resonointia, joka taas johtaa yhteisten tavoitteiden katoamiseen – systeemiset uudistukset jäävät syntymättä.

TIVIA elää ajassa ja rakentaa avointa osaamisen kehittämisen ja oppimisen verkostoa valtakunnallisesti. Mikäli sinulla, ystävilläsi, kaveriporukalla tai osaamisen teemalla on halu laajempaan toimintaan – se on aina mahdollista TIVIAn avulla. Uudistuva TIVIA elää ajassa ja sen yhteisö on aktiivisesti mukana muutoksessa ICT-alan ammattilaisten tukena. Voit liittyä mukaan yhteisön eri yhdistyksiin, verkostoihin tai vaikka perustaa ihan uuden. TIVIAn toimisto tarjoaa tuen tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen valtakunnallisesti. Valtakunnallisena kattojärjestönä tarjoamme yhdistykselle alan laajimmat palvelut TIVIAn ammattimaisen toimiston toiminnan kautta sekä mahdollisuuden liittotason jäsenetuihin.

Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme maan kattavimman verkostojen viestintäkanavan ja ammattilehdet. TIVIAn kautta tavoitat Suomen laajimman CIO-verkoston, löydät digiosaajat, ohjelmistokehittäjät, arkkitehdit, palvelumuotoilijat, tietoturva-asiantuntijat, palvelun-, sovellus- ja laitetarjoajat liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kattavasti eri liiketoiminnan kehittämisen konsultit. TIVIA on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin ICT-alan yhteisö.

Teksti: Mika Helenius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi