TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Tekoälyn hyödyt ja etiikka 2030

Se, joka omistaa datan keräyksen, ohjauksen ja hallinnan eli alustatalouden, omistaa myös dataan liittyvät raha-, arvo-, käyttäjä- ja käyttötiedot sekä niihin liittyvät eri yhdistelmät.

Se, joka omistaa datan keräyksen, ohjauksen ja hallinnan eli alustatalouden, omistaa myös dataan liittyvät raha-, arvo-, käyttäjä- ja käyttötiedot sekä niihin liittyvät eri yhdistelmät. Eurooppalaisessa tekoälykeskustelussa ei nosteta esille Euroopasta nousevaa omaa alustatalousteollisuutta tai -palveluita etenkään uuden oman eurooppalaisen liiketoiminnan kehityksen ja kasvun näkökulmasta. Uuden liiketoiminnan kehittäminen vaatii johtamisosaamista ja osaamista tämän liiketoiminnan rakentamiseksi. Tuoreessa EU DG Growth (sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset) -tilaisuudessa todettiin Suomessa olevan EU:n vakavin johtamisosaamisen vaje koskien yritysarkkitehtuureja, ohjelmistoarkkitehtuureja, ohjelmistosuunnittelua ja tietojärjestelmärakentamisen johtamista. Nämä osaamisen alueet ovat juuri niitä, joiden avulla luodaan omat datan keräämisen ja pyytämisen alustat, joilla mahdollistetaan sellaisten eettisten alustojen luominen, jotka vastaavat eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen lailliseen, eettiseen ja moraaliseen vaatimukseen datojen käytöstä ja hyödyntämisestä.  

Ohjelmistojen, tietojärjestelmien ja erityisesti sulautettujen järjestelmien eri kerroksien sisäänrakennetut ohjelmistot eivät tule koskaan olemaan eettisiä, ellei niiden kehittämistä ja ohjausta saada täysin eurooppalaisen lainsäädännön ja kontrollin alle. Euroopalle ei missään olosuhteissa riitä, että tekoälyn tulisi olla ihmislähtöistä ja teknisesti luotettavaa. Miten voimme edes sanoa järjestelmistä, joiden kehityksestä, kerroksista ja ominaisuuksista emme tiedä mitään, niiden olevan eettisiä ja teknisesti luotettavia?  

Elämme yhä enemmän ohjelmistojen ja ohjelmistojärjestelmien määrittelemässä taloudessa ilman pyrkimyksiä luoda omia ohjelmistoja. Päivittäisestä vuorovaikutuksesta, sähköisestä viestinnästä ja sisällön jakelusta on tullut täysin Euroopan ulkopuolella omistettua ja ohjattua. EU-komissio on jopa estämässä osana artikla 13 tätä kehitystä muuttavan avoimen lähdekoodin käyttämisen. Euroopalle oman eettisen ja teknisen ohjelmistoteollisuuden luominen on erittäin merkittävä ja positiivinen triljoonan euron innovaatiokiihdytyskysymys. Miksi annamme valmistelun näin strategisissa kysymyksissä maallikkojen ja ulkopuolisten vaikuttajien käsiin emmekä osaa itse eurooppalaisina pitää huolta omien lastemme, nuortemme, yhteisöjemme, yhteiskuntiemme, yritystemme, elinkeinojemme ja talouksiemme tulevaisuudesta? Missä on EU-maiden ja Suomen strateginen kestävän talouden teknologiasivistysjohtajuus?   

Teksti: Mika Helenius

 

 

 

    

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi