TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Tasa-arvoisella IT-alalla työskentelee tyytyväisiä osaajia

Nopeasti kehittyvä ja laajentuva IT-ala tarjoaa monipuolisia haasteita alalla työskenteleville. Alan hyvät ansiot, palkkatasa-arvo, haastavat työtehtävät ja mahdollisuudet kehittymiseen pitävät alan ammattilaiset tyytyväisenä työhönsä selviää TIVIAn juuri julkaistusta IT-uratutkimuksesta.

Nopeasti kehittyvä ja laajentuva IT-ala tarjoaa monipuolisia haasteita alalla työskenteleville. Alan hyvät ansiot, palkkatasa-arvo, haastavat työtehtävät ja mahdollisuudet kehittymiseen pitävät alan ammattilaiset tyytyväisenä työhönsä selviää TIVIAn juuri julkaistusta IT-uratutkimuksesta. Tutkimuksesta käy ilmi, että Suomessa ICT-alalla työskentelee osaavia, ammattitaitoa arvostavia, koulutukseen panostavia ja elämän tasapainoa arvostavia osaajia.

IT- ja ohjelmistoalan palkat ovat kasvaneet maltillisesti vuonna 2017. Kokonaisansion keskiarvo on noussut hieman yli 3 prosenttia, kun verrataan vuoden 2015 palkkatutkimukseen. Keskiverto palkansaajan peruspalkka alalla oli 4 100 euroa kuukaudessa vuonna 2017 ja kokonaisansio, jossa on mukana myös ylityökorvaukset ja luontaisedut olivat 4 420 euroa. Lähes puolet kaikista vastanneista oli saanut kuluneen vuoden aikana tulokseen sidottua bonuspalkkiota tai muuta vastaavaa lisää.

Vaikka naisten osuus IT-alalla työskentelevistä on edelleen pieni, syy ei ainakaan löydy alan palkkauksesta. IT-ala on vuodesta toiseen näyttäytynyt tasa-arvoisena alana. Siinä missä Eläketurvakeskus viime vuonna uutisoi naisen euron olevan vain 76 senttiä, IT-alalla vastaava ero on vain 3 senttiä. Käytännössä samasta työstä maksetaan sama palkka.  Ero on hieman suurempi kun tarkastellaan mediaanien sijaan keskiarvoja, sillä naisia on johtotehtävissä edelleen vähemmän kuin miehiä.

Tyytyväiset, koulutetut ammattilaiset

Vain 10 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi olevansa tyytymättömiä työtilanteeseensa. Myös alan yrittäjät kokevat yrittäjyyden vastanneen odotuksia. Yrittäjät kokivat erityisesti työn itsenäisyyden ja palkitsevuuden tyytyväisyyttä nostaviksi asioiksi. Työtyytyväisyys on pysynyt hyvin samalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa.

IT-ammattilaisien työtyytyväisyyteen vaikuttavat erityisesti työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus, lähimmät esimiehet sekä yrityksen ymmärrys IT:n merkityksestä. Ja toisaalta mielekkään työn lisäksi IT-ammattilaiset arvostavat myös riittävää vapaa-aikaa ja joustavia etätyömahdollisuuksia, jotka alalla ovatkin yleisiä.

IT-alan osaajat ovat sitoutuneita työpaikkaansa. Vaikka valtaosa (87 %) pitää uudelleensijoittumismahdollisuuksia työelämässä merkittävinä, vain 17 % pohtii työpaikan vaihtamista. Sitoutumista osaltaan selittää varmasti korkea työtyytyväisyys sekä kokemus työsuhteen turvallisuudesta. IT-alalla työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä työtehtäviinsä ja ero johdon ja asiantuntijoiden välillä on olematon riippumatta uran pituudesta. Yksi työtyytyväisyyteen vaikuttavista seikoista on itsensä kehittämisen mahdollisuus ja ala tarjoaakin erinomaiset jatkokouluttautumisen mahdollisuudet yli kahdelle kolmesta. Yli 60 prosenttia alan ammattilaista kokee saaneensa riittävästi koulutusta.

IT-alalla rekrytoidaan jatkuvasti

Tutkimuksessa selvitettiin palkkojen ja työtyytyväisyyden lisäksi myös yritysten osaajatarvetta. Kaikissa vastanneissa yrityksissä on keskimäärin auki noin 2–5 työpaikkaa. Joka kymmenes vastaaja kertoi yrityksessään olevan yli 20 avointa työpaikkaa. Työvoimatarvetta oli muun muassa pilvipalveluiden, tietoturvan, ohjelmoinnin ja ohjelmistokehityksen sekä data-analytiikan osaajille.

Nopeasti muuttuvalla IT-alalla toimintaympäristön muutoksia on kokenut yli 70 prosenttia vastaajista viime vuosien aikana. Positiivisesti tämä on näkynyt mm. palkkauksessa ja koulutusmahdollisuuksissa, mutta toisaalta myös työn määrän ja kiireen on koettu lisääntyvän sekä ylitöiden määrän kasvavan.

Puolueeton palkkatutkimus

TIVIA on tehnyt IT-alan palkka- ja uratutkimusta jo pitkään puolueettomana tahona. Vuodesta 2005 asti TIVIAlta löytyy vertailukelpoisia tutkimustuloksia 1–2 vuoden välein toteutetuista kyselyistä. Nyt julkaistun tutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2017 puolella ja siihen vastasi yli 1 200 alan ammattilaista.

Uratutkimuksesta lisää tivia.fi/uratutkimus. Liity jäseneksi ja lataa kattava ura- ja palkkatietopaketti 2018!

Teksti: Tiina Riutta

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi