TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Suomi ohjelmistoarvotalouden suunnannäyttäjä

Suomessa on kevään aikana nousemassa pintaan yhteiskunnallinen uusteollistamisen, uuden työn, viennin ja eettisen tuottavuuskehityksen keskustelu.

Suomessa on kevään aikana nousemassa pintaan yhteiskunnallinen uusteollistamisen, uuden työn, viennin ja eettisen tuottavuuskehityksen keskustelu. Tuottavuuskehityksen ja innovaatiotoiminnan valinnoissa tulisi olla kansantalouden velkaantumisen pysäyttäminen ja viennin merkittävä kasvattaminen. Hyvinvointiyhteiskuntaa ei rakenneta toimimalla hyödyntäjänä, soveltajana tai suunnannäyttäjänä. Yhteiskunnan tehtävänä on taloudellisen lisäarvon tuottaminen, oman teollisen toiminnan kasvattaminen ja laaja-alaistaminen viennin hartioiden kehittämiseksi.

Ohjelmistoarvotalouden suunnannäyttäjänä ja oman alustatalouden kehittäjänä voimme ottaa haltuun tärkeitä raha-, tieto-, data-, käyttäjä- ja tapahtumavirtoja. Arvovirtojen hallinnasta ja tiedoista onkin tullut yksi kaikkein keskeisin keino tuottaa raaka-ainetta eettisille ja läpinäkyville tekoälyn algoritmeille ja dataa käsitteleville neuroverkoille. Itse kansallisesti omistetut, kehitetyt ja hallinnoidut alustatalous-, asiointi- ja viestintäkanavaratkaisut antavat avoimen lähdekoodin kautta kansalaisille, viranomaisille, ammattilaisille ja huippuosaajille mahdollisuuden tarkastella syvällisesti isoja eettisiä, juridisia, moraalisia ja taloudellisia arvokysymyksiä. Suunnannäyttäjä osaa avata keskustelua yhä laajemmaksi oman talouden kestävyyden, ekologisuuden ja ympäristön näkökulmasta. 

Viime vuosikymmenen kehitystä tullaan vertaamaan ihmiselle ja luonnolle vaarallisten ja myrkyllisten kemikaalien käytön kaltaisena tieto-, ymmärrys- ja osaamisvajeesta johtuvana huolimattomuutena. Vuosikymmen sitten sallimme raskasmetallien, muovien ja erilaisen orgaanisen ympäristömyrkkyjen kuten DDT:n käytön tietämättä niiden piste- tai kertautuvista vaikutuksista. Herääkin kysymys: ”Onko digitalisaatiossa, talouden ulkoistamisessa ja eettisissä kysymyksissä kyse yhtä vakavasta tieto-, ymmärrys- ja osaamisvajeesta?”

Ohjelmistoarvotalouden suunnannäyttäjänä Suomi ymmärtää, että tekoäly on vain yksi kapea ja rajallinen hype-teknologia, joka toimiakseen tarvitsee alustatalouden datan keräämiseen, hallinnointiin, tallentamiseen, varastointiin ja uudelleen käyttöön. Ohjelmistoarvotalouden suunnannäyttäjä ei tee lyhytnäköisiä ja epätoivoisia ratkaisuja poliittisten mielipide- ja imagovoittojen saavuttamiseksi. Ohjelmistoarvotalouden suunnannäyttäjä panostaa osaamiseen ja koulutukseen yhteiskunnassa. Ohjelmistoarvotalouden suunnannäyttäjänä Suomi hyödyntää jokaisen mahdollisuuden, jolla voidaan uusteollistaa laajasti koko maassa, luoda uutta ohjelmistoihin liittyvää pääomaa, vientiä ja työtä, ja synnyttää kansallisen innovaatiotoiminnan kannalta kriittistä alustatalouden rakentamisen hiljaista tietoa talouskasvun ja todellisen kilpailukyvyn mahdollistamiseksi.

Teksti: Mika Helenius

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi