TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Suomi kiihdyttää vauhtia digitalisoinnissa

Suomi on muuttumassa aidosti tietoyhteiskunnaksi, kertoo TIVIAn IT- ja digitalisointibarometri. Tietohankkeiden onnistuminen edellyttää kuitenkin entistä parempaa johtamista.

Suomi on muuttumassa aidosti tietoyhteiskunnaksi, kertoo TIVIAn IT- ja digitalisointibarometri. Tietohankkeiden onnistuminen edellyttää kuitenkin entistä parempaa johtamista.

TIVIAn teettämä IT- ja digitalisointibarometri 2015 luotasi jälleen yritysten liiketoiminta- ja IT-johdon mielipiteitä IT:n merkityksestä, soveltamisesta ja johtamisesta sekä digitalisaation tilasta organisaatioissa.

Järjestyksessään kahdeksas tutkimus osoittaa, että digitaalisuus näyttäisi nyt ottavan sille kuuluvaa keskeistä roolia koko Suomen talouden kehityksessä.

”IT- ja digitalisointi-indeksin kehitys on seurannut pitkään viiveellä bruttokansantuotteen kehitystä. Nyt indeksissä oli ensimmäistä kertaa enemmän orastavia positiivisen kehityksen merkkejä. Voidaan vain toivoa, että kiihtyvä muutos kohti tietoyhteiskuntaa vaikuttaa positiivisesti myös tuottavuuden kehitykseen”, tutkimuksen tehnyt hallitusammattilainen ja Turun yliopiston erikoistutkija Tomi Dahlberg arvioi.

Barometrin mukaan 86 prosenttia organisaatioista sai lisäarvoa liiketoiminnalleen IT:stä ja digitalisoinnista, sillä ne mahdollistivat uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen kehittämisen.

Dahlbergin mukaan digitalisoinnin hyötyjen saaminen edellyttää ennen muuta IT:n kokonaisvaltaista kehittämistä ja hyvää johtamista.

”Digitalisointi on valtava murros liiketoiminnalle. Hankkeiden onnistuminen vaatii, että organisaatioiden ylin johto ja IT-johto ymmärtävät digitalisoinnin merkityksen. Lisäksi tarvitaan johtamistaitoja, sillä hyvä IT:n johtaminen lisää digitalisoinnista saatavia hyötyjä ja parantaa organisaation kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä”, Dahlberg huomauttaa.

Barometrin 5 keskeisintä tulosta

1. IT:ssä ja digitalisoinnissa on enemmän orastavia positiivisia merkkejä kuin Suomen kansaintaloudessa ja tuottavuudessa.

2. Suomi näyttää jäävän jälkeen IT:n ja digitalisoinnin soveltamisessa.

3. Uusien teknologioiden käyttöönottoa johdetaan erillisinä saarekkeina yhtenäisen teknologiajohtamisen sijasta.

4. IT:lle ja digitalisoinnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan heikoksi.

5. IT:n ja digitalisoinnin hyvillä johtamiskäytännöillä on kiistaton yhteys onnistumiseen ja hyötyjen saavuttamiseen.

Lue lisää IT- ja digitalisointibarometrista >>>

Teksti ja kuva: Matti Remes

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi