TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Osaamisen tuottavuusmurros haastaa yhteiskunnan

Itsenäinen 100-vuotias Suomi on yksi maailman hienoimmista tarinoista. Olemme nousseet koulutuksen, luovuuden ja periksi antamattoman kekseliäisyyden avulla yhdeksi maailman arvostetuimmista maista. Suomi tunnetaan avoimena ja turvallisena yhteiskuntana, jossa voidaan luottaa syvälliseen osaamiseen ja asiantuntemukseen. Digitaalinen murros on nyt haastamassa perinteisiä yhteiskuntamme arvoja.

Itsenäinen 100-vuotias Suomi on yksi maailman hienoimmista tarinoista. Olemme nousseet koulutuksen, luovuuden ja periksi antamattoman kekseliäisyyden avulla yhdeksi maailman arvostetuimmista maista. Suomi tunnetaan avoimena ja turvallisena yhteiskuntana, jossa voidaan luottaa syvälliseen osaamiseen ja asiantuntemukseen. Digitaalinen murros on nyt haastamassa perinteisiä yhteiskuntamme arvoja. Ohjelmistot määrittelevät yhä enemmän, miten ideoimme, toimimme ja käyttäydymme erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ohjelmistoista ja ohjelmistojen avulla tuotetuista palveluista on tullut kulttuuriamme voimakkaasti määrittelevä tekijä.

Digitaalinen murros on murentanut omaan osaamiseemme pohjautuvaa hyvää valmistelua, päätöksentekoa, suunnittelua ja toteuttamista. Tietohallintojohtamisen (CIO) rinnalle on tullut markkinoinnin ja valmiiden digitaalisten palveluiden hyödyntämisen näkökulmia. Samanaikaisesti muualla maailmassa CIO:n rooli on kehittymässä yhä enemmän uuden liiketoiminnan kehittämisen, rakentamisen ja yrittäjyyden näkökulmalle. Viimeaikaisissa näkökulmissa CIO:n rooli onkin rinnastettu koko yrityksen liiketoiminnan kehittymisestä ja pyörimisestä vastaavaksi operatiiviseksi johtajaksi (COO). CIO uudessa COO:n roolissa vastaa liiketoiminnan ytimessä uudesta arvonluonnista, liiketoiminnan laajentumisesta ja täysin uusien liiketoiminta-alueiden ketterästä synnyttämisestä. Tulemme näkemään kehityksen, jossa CIO:t tulevat ottamaan jopa toimitusjohtajan (CEO) paikkoja, kun organisaatiot muuntuvat täysin ohjelmistopohjaisiksi alustatalousyhtiöiksi. Euroopassa on erittäin vahva liiketoimintaa kehittävä CIO:n näkökulma, jota Suomessakin tulisi edistää laajemmin. Olemme jääneet selkeästi jälkeen ohjelmistoihin perustuvan alustatalouden rakentamisessa keskittymällä valmiiden ratkaisujen ostamiseen ilman todellisen kilpailukyvyn syntymistä globaalin talouden näkökulmasta. Alustatalouden osaaminen, yrittäjyys, investoinnit ja julkiset kumppanuusohjelmat tulevat olemaan merkittävässä roolissa ohjelmistopohjaisen tuottavuuden kehittämisessä.

Eurooppa on tiivistymässä yhä tiukemmin yhtenäiseksi asiantuntijalähtöiseksi osaamisrintamaksi mantereen uusteollistamiseksi EU-komission toimesta. TIVIA on tässä kehityksessä merkittävässä roolissa Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) eri hankkeissa. TIVIAn tuottavuus-, kilpailukyky- ja osaamiskehitystutkimustoiminta on avannut uuden eurooppalaisen kehityspolun kaikille EU-maille.

Teksti: Mika Helenius

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi