TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan johtaminen -koulutus 4.–6.3.2019

Ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan kehittämisen johtaminen vaatii muutakin kuin ideointia, koodausta, palvelumuotoilua, projektin aikataulutusta, testausta ja raportoinnin osaamista. Onnistuminen edellyttää laajaa ohjelmistotuote ja -tuotannon eri osa-alueiden ja niiden välisten riippuvuuksien tuntemusta.

Ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan kehittämisen johtaminen vaatii muutakin kuin ideointia, koodausta, palvelumuotoilua, projektin aikataulutusta, testausta ja raportoinnin osaamista. Onnistuminen edellyttää laajaa ohjelmistotuote ja -tuotannon eri osa-alueiden ja niiden välisten riippuvuuksien tuntemusta. Liiketoimintalähtöinen ohjelmistotuote ja -tuotannon johtaminen luo kyvykkyysperustan ketterälle alustatalouden kehittymiselle perinteisen tai uuden liiketoiminnan rinnalle. Globaali ohjelmistotuote- ja alustatalous on kasvanut 300 miljardista eurosta (2006) yli kolmen triljoonan euron suuruiseksi markkinaksi yksin Euroopassa. Euroopan suurin haaste on omien ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan kehittymisen puute. Erityisesti päättäjillä, johdolla ja omistajilla on suuria haasteita ymmärtää ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan johtamista, joka on jo muissa maissa osana johdon MBA- ja muuta koulutusta. 

Ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminta ei uudessa digitaalisessa taloudessa näytä olevan IT- ja ohjelmistoteknologiayhtiöiden strateginen teema. Pohjoismaisessa perinteisten yritysten kasvututkimuksessa yritykset, joilla oli oma ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminta, joko organisaation osana tai tytäryhtiönä, kasvoivat 5–10 kertaa kilpailijoitaan nopeammin. Oma ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan omistaminen on yksi kaikkein eniten yrityksen kasvun ja muutoksen kanssa korreloiva tekijä uudessa digitaalisessa taloudessa. Oman ohjelmisto- tai alustaliiketoiminnan kasvattamisen myötä yrityksen johto ja omistajat ovat päässet perehtymään kilpailijoita syvällisemmin ohjelmistotalouden ansainta-, arvo-, data-, käyttäjä- ja rahavirtoihin sekä taloudellisen tuloksen syntymisen logiikkaan. 

Tämän Software Product Management -koulutuksen sisältö vastaa parhaiden kansainvälisten digitaalisen liiketoiminnan MBA-ohjelmissa käytettyä sisältöä. Koulutuksen sisältö kattaa yli sadassa maassa toimivan maailman suurimman ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan järjestön ISPMA (International Software Product Management Association) yrityksille ja yliopistoille luoman kokonaisuuden.  Se antaa laajan näkemyksen ohjelmiston ja alustojen palvelumuotoilusta ja tuotekehitysprosessista, ja tarkastelee tätä projekti- ja tuotekehityspäällikön näkökulmasta. Tavoitteena on oppia mm. ymmärtämään ohjelmistotuotteiden tuotekehityksen, alustalouden liiketoimintalähtöisen palvelukehityksen, asiakasarvon tuottamisen ja liiketoiminnan teoreettisia malleja. Koulutus on rakenteeltaan vuorovaikutteinen ja seminaaritoteutusta soveltava. Koulutuksen aikana perehdytään olemassa oleviin liiketoimintamalleihin, syvennytään niiden luomisessa hyödynnettäviin teoriamalleihin oppimista tukevan rakenteen ja aineiston avulla, joka soveltaa käytäntöön malleja ja parhaita käytäntöjä. Osallistujat saavat osana koulutusta laajan ohjelmistotuote- ja alustaliiketoimintaa koskevan aineisto- ja kirjallisuuspaketin.  

Kurssilla käsiteltävät aihealueet:

”Ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan -koulutus oli täydellinen osuma ja lisäys muun koulutuksen täydennykseksi perinteisten toiminnan johtajille ja päälliköille, joilla muuten on hyvin hajanainen tai vähän ymmärrystä mm. IoT, Factory 4.0 ja alustalouden liiketoiminnasta.  Ohjelmistotuote- ja alustaliiketoiminnan koulutusteemat luovat juuri oikean ja kattavan näkökulman. Hans-Bernd Kittlaus vuorovaikutteinen ja lukuisat teollisuuden käytännön esimerkit tekivät koulutuksesta erityisen hyödyllisen ja omaan toimintaamme välittömästi sovellettavan.”

Marcel Flir, Head of ITM Product Management, Liebherr Factory Nenzing GmbH, Austria

Kouluttajana toimii ISPMA-järjestön puheenjohtaja ja perustajajäsen Hans-Bernd Kittlaus, joka on erittäin arvostettu ohjelmistotuotejohtamisen asiantuntija sekä tieteellinen neuvonantaja Saksan GI:lle ja kansainväliselle ACM-tiedeyhteisölle. Hän toimii Saksassa kansallisen elinikäisen jatkokoulutuksen ohjelmistotuotteen laadun ja -osaamisen tutkimuksen ja kehityksen puheenjohtajana. Kittlaus on tehnyt pitkän uran kansainvälisissä ohjelmistoteknologiayhtiöissä, Saksan säästöpankkien ohjelmisto- ja tietotekniikkakeskuksen johtajana ja ohjelmistoyrittäjänä sekä neuvonantajana lukuisissa eri yrityksissä. ISPMA-järjestön puheenjohtajana hän on julkaissut lukuisia artikkeleita, webinaareja ja kirjoja ohjelmistoliiketoiminnasta.

Kurssilla osallistujat saavat hänen uusimman kirjansa "Software Product Management: The ISPMA-Compliant Study Guide and Handbook" sekä muuta aiheeseen liittyvää arvokasta liiketoiminnan kehittämisen aineistoa. Suomessa kehuttu ja kiitettävän palautteen saanut SPM-koulutus on järjestetty edellisen kerran avoimena vuonna 2016 ja useamman kerran yrityskohtaisena sen jälkeen.

Kurssin opetuskieli on englanti.

TIVIA-yhteisön jäsenille ja jäsenyritysten henkilökunnalle alennus: tivia.fi/koulutukset/software-product-management

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi