TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Luottamuksen saavuttaminen on mentorointiohjelman ydin

TIVIA on järjestänyt mentorointiohjelmaa jäsenistölleen jo usean vuoden ajan.

TIVIA on järjestänyt mentorointiohjelmaa jäsenistölleen jo usean vuoden ajan.

”Suosittelen ohjelmaa sekä mentorille että aktorille!”

Riitta Hiltunen ja Linda Halko osallistuivat TIVIAn mentorointiohjelmaan parina. Riitta toimi ensimmäistä kertaa mentorina. Riitta kertoi haastattelussa, kuinka hän on oppinut valtavasti keskusteluista, joita on aktorin kanssa käynyt pitkin vuotta. Tapaamiset ovat olleet hänen mielestään osin haastaviakin, koska aktorin työtilanteet vaihtelivat vuoden aikana. Riitta kertoo pohtineensa jälkikäteen sitä, riittääkö hänen pitkä työelämän kokemuksensa, saako aktori riittävästi tukea päätöksissään, olisiko hän voinut tehdä jotain toisin. Kutenkin aktoria haastatellessani tuli hyvin ilmi se, että parempaa mentoria ei olisi Linda voinut kuvitella saavansa. Hän kertoo odottaneensa innolla kuukausittaisia tapaamisia Riitan kanssa ja saaneensa vastauksia kysymyksiin, joita hänellä oli ollut. Linda kokee vuoden olleen erittäin antoisa ja on tyytyväinen tekemiinsä päätöksiin.

”Parasta prosessissa on kokemusten jakaminen”

TIVIAn mentorointiohjelmasta kerätään palautetta jokaiselta osallistuneelta ryhmältä. Palautteet ovat vuosien varrella olleet todella positiivisia ja innostavat jatkamaan ohjelman järjestämistä vuodesta toiseen. Parasta palautetta on se, kun sekä mentori että aktori kokevat saaneensa prosessista jotain itselleen ja oppineensa uutta. Monesti on todettu, että aikaa on varattava riittävästi asioiden monipuolisesta läpikäyntiä varten. Suunnitelmallisuus kannattaa, jotta saa prosessista mahdollisimman paljon irti ja itsensä peliin laittaminen kehittää myös itseä. Ehdottomat suosikit palautteiden osalta ovat kuitenkin olleet luottamuksen saavuttaminen, kokemusten jakaminen sekä verkostoituminen.

Teksti Nina From ja Tiina Riutta, TIVIA

Hae mukaan mentorointiohjelmaan!

TIVIA tarjoaa yhteistyössä ParaVitan kanssa jäsenistölleen laadukkaan ja innostavan mentorointiohjelman, jossa edistetään osaamista ja verkostoitumista ICT-alalla työskentelevien kesken. Mentori ja aktori asettavat yhdessä tavoitteet ja painopisteet vuoden mittaiselle ohjelmalleen, josta voi hakea tukea esimerkiksi isojen projektien johtamiseen, uuteen tehtävään kasvamiseen tai oman osaamisen myymisen kehittämiseen.

Mentorointi on vuorovaikutteinen menetelmä, jossa hyödynnetään erilaisia työkaluja ja vaihdetaan kokemuksia. Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Myös ”hiljaisen tiedon” välittyminen on tärkeää.

TIVIAn mentorintiohjelmassa on jatkuva haku päällä niin mentoreille kuin aktoreille. Hae mukaan: www.tivia.fi/mentorointi

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi