TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Luomukoodista potkua ekologiseen lähisoftatalouteen

Ohjelmistot ovat yhteiskunnan uusi strateginen infrastruktuuri, jonka varassa rakentuvat palvelut, kulttuuri, hyvinvointi, talous ja tuottavuus.

Ohjelmistot ovat yhteiskunnan uusi strateginen infrastruktuuri, jonka varassa rakentuvat palvelut, kulttuuri, hyvinvointi, talous ja tuottavuus. Informaatioaikakausi vaatii sille sopivan ministeriön ja huippututkimuksen yksikön. Uuden ajan kehitys ei voi enää nojata informaatioaikakauden lopputulosten tai julkisen hallinnon itselleen suotuisiin yleisiin markkinointikäsitteisiin. Informaatioaikakauden yleiskäyttöinen perusteknologia on ohjelmistojen suunnittelu ja toteuttaminen. Ohjelmistojen suunnitteluosaaminen on yhteiskunnan strategisin osaamisalue uuden luomisen, uusien palveluiden kehittämisen, uuden kulttuurin ja uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Ilman omaa ohjelmistosuunnittelun osaamista ei synny tuottavuutta tai tuottavuusloikkaa.

Ohjelmistoaikakaudessa tulisi siirtyä tarkastelemaan ekologisuutta huomattavasti MyDataa, asiakaslähtöisyyttä, tietopolitiikkaa tai digitalisaatiota laajemmasta ja syvällisemmästä arvonluonnin näkökulmasta. Ilman ekologista luomusoftaa yhteiskunta ei saavuta informaatiotalouden teknologiakehityksen mahdollistamaa tuottavuuskehitystä. Pohjoismaisissa tutkimuksissa on jo osoitettu oman ohjelmistosuunnitteluosaamisen kautta saavutettavan jopa 600 % suurempi tuottavuus kuin ulkoistamisen, halpatyöllä kehitetyn tai EU:n ulkopuolisten valmiiden tuotteiden hyödyntämisellä.

Suomeen tarvitaan ohjelmistotalouden strategisen tutkimuksen huippuyksikkö, joka keskittyy uuden makrotalouden teoriapohjan tunnistamiseen, alustatalouden strategisen digitaalisen ohjelmistointensiivisen liiketoiminnan rakentamisen osaamiseen ja ohjelmistojen luovaa kilpailukykyä synnyttävän kyvykkyyden kehittämiseen. Pelkkä digitalisaatio tai tietopoliittinen ministeri osana valtionhallinnon rattaita ja rakenteita ei edistä kansallista uusteollistamista, uuden tuottavamman työn synnyttämistä tai sellaisia kansallisten uusien yritysten aineettomien omaisuuksien syntymistä, joilla yhteiskuntamme velkataakka on taitettavissa huoltosuhteen vain pahentuessa.

Vanhan ajan rakenteiden muutoksen tueksi Suomeen tulisikin perustaa maa- ja metsätalousministeriön mallilla uusi maailman ensimmäinen alustatalouden rakentamiseen keskittynyt, ekologisen lähikoodin ja softatalouden ministeriö pelastamaan maamme sitä uhkaavasta vaarallisesta softasaasteesta, sulautettujen mikroälymyrkkyjen leviämisestä, piilotetusta keinoäly-vaikuttamisesta ja hitaasti yhteiskuntaa nakertavasta huoltovarmuuden romahtamisesta – oman ohjelmistokehityksen tulosten jäädessä syntymättä.

Ohjelmistoteknologian evankelista,
Mika Helenius

 

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi