TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Lapin koulutuskeskus REDU panostaa 3D-osaamiseen

LAO3D-hankeharjoittelijan suunnittelema ja toteuttama anturikotelo, Henri Iisakka, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto.

Tammikuusta 2018 lähtien Lapin suurin ammatillisen koulutuksen tarjoaja on Lapin koulutuskeskus REDU. Koulutuskeskus kokoaa yhteen aiemmat Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin oppisopimuskeskuksen tarjoamat koulutukset. REDU järjestää toisen asteen koulutusta muun muassa Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Ranualla, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

3D-toimitilat ammattitaidon ja alueellisen yhteistyön kehittämiseksi

3D-toiminta Lapin koulutuskeskus REDUn ja Lapin alueen yrityselämän välillä on määritelty osaksi REDUn strategiaa. Vahvistamalla yritysten 3D-osaamista ja laajentamalla 3D:n hyödyntämistä eri aloilla tavoitellaan kestävää ja kilpailukykyistä osaamista, vetovoimaisuutta Lapin alueelle ja pienennetään kynnystä päästä mukaan kansainvälisiin verkostoihin.

Strategian tueksi lapin koulutuskeskus REDUssa on käynnissä kaksi Lapin liiton rahoittamaa 3D-hanketta, ”A71150 LAO3D” ja ”A71189 LAO3D laitehankinnat”. LAO3D-kehittämishankkeessa on kartoitettu alojen viimeisimpiä tekniikoita ja hyviä käytänteitä. LAO3D laitehankinnat -investointihankkeessa on kartoitettu alojen viimeisimpiä laiteympäristöjä.

Hankkeiden avulla on rakennettu REDUlle 3D-oppimisympäristö. Syksyllä 2017 käyttöön otettu 3D-ympäristö sijaitsee uudessa hallintorakennuksessa Rovaniemen Korvanrannassa. 3D-ympäristö on REDUn opetuksen käytössä sekä käytettävissä yritys- ja oppilaitosyhteistyöhön.  

Uudet tilat tarjoavat REDUn opiskelijoille eri aloilta mahdollisuuden sisällyttää tutkintoihin tai opintoihin syvennettyä 3D-tekniikkaa. Tiloista löytyy tehokkaasti ilmastoitu 3D-tulostustila, jossa on seitsemän neljällä eri tulostustekniikalla toimivaa 3D-tulostinta. Tulostimet soveltuvat muun muassa tuotekehityksen tueksi sekä pienten käyttöesineiden ja hahmojen tulostamiseen. Tiloissa on myös drone-huone, jossa huolletaan ammattimaiseen lentokuvaukseen soveltuvaa DJI Inspire 2-nelikopteria ja automatisoituja lentoja suorittavaa AibotX6-hexakopteria. Tiloihin kuuluu myös henkilökunnan toimistotilat, 24 hengen opetustilat, työtila hankkeessa työharjoittelua suorittaville sekä 3D-tekniikoita opetteleville opettajille.

Avoin ympäristö tuotekehitykselle ja monialaiselle oppimiselle

Ympäristö on kehitetty sekä REDUn henkilökunnan että opiskelijoiden ammattiosaamisen laajentamiseksi, mutta myös paikaksi, jossa erityisesti lappilaiset yritykset ja toimijat pääsevät tutustumaan ja testaamaan uusia tekniikoita. Tavoitteena on syventää ymmärrystä 3D-tekniikoiden mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä luoda tilaisuuksia soveltaa tietoa monialaisesti ja käytännönläheisesti.

Opiskelijoilleen Lapin koulutuskeskus REDU tarjoaa vapaasti valittavan 3D-visualisoinnin tutkinnon osan, jonka voi valita kuka tahansa opiskelija miltä tahansa alalta. Tutkinnon osassa tutustutaan pelillisyyden kautta 3D-grafiikkaan, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa eri aloille ja tekniikoille. Puu- ja metallialalla on mahdollista kartuttaa itselle teknisen suunnittelun taitoa parametristen suunnitteluohjelmistojen avulla. Matkailun opiskelijat pääsevät tutustumaan markkinointimateriaalin tuottamiseen drone-ilmakuvauksin ja maanmittausalan opiskelijat työstävät dronen avulla skannattua ympäristöä. Tekniikoiden opettelu pyritään toteuttamaan ensisijaisesti yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

REDU toivottaa 3D-tekniikoista ja aiheesta kiinnostuneet yritykset ja oppilaitokset tutustumaan ja tekemään yhteistyötä kanssamme. Lappilaiset yritykset ja toimijat voivat tulla testaamaan 3D-tulostusta materiaalin hinnalla vielä kesään 2018 asti. Yritykset voivat hyödyntää ympäristön erikoistekniikoita ja erityisosaajia myös sen jälkeen. Toiminta jatkuu maksullisena palveluna ja opiskelijayhteistyönä.

Lisätietoa: redu.fi/lao3d

LAO3D-hankeharjoittelijan suunnittelema ja toteuttama anturikotelo, Henri Iisakka, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi