TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: ICT Week Turku ja VSTKY DIGI yourself -seminaarissa

Seminaarissa kuultiin aamupäivällä Inside the Box -hankkeeseen osallistuneiden yritysten mielipiteitä tehdyistä digiloikista sekä vastavuoroisesti IT-yrittäjien näkemyksiä digitalisaatiosta ja sen hyödyistä IT-toimittajan näkökulmasta.

Jo kuudetta kertaa saivat myös turkulaiset nauttia ICT Week -tapahtuman tarjonnasta maaliskuussa 6.–10.3.2017. TIVIAn jäsenyhteisö Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry (VSTKY) osallistui myös tapahtumaan koko päivän mittaisessa DIGI yourself -seminaarissa, jonka järjestivät Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen Inside the Box -hanke, Turun yliopiston, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja C&Q Systems Oy:n Stratos-hanke, Työelämän ICT-taidot kaupan alalla (Turun yliopisto/RUSE, PAM ja TTL) sekä Työterveyslaitoksen Mikrot menestykseen. Seminaarin ajankohtaisena teemana oli työelämän digitalisoituminen: miten digitalisaation avulla organisaatiot mikrokokoisista suuriin voivat parantaa tehokkuuttaan ja työhyvinvointia sekä lisätä työviihtyvyyttä.

Seminaarissa kuultiin aamupäivällä Inside the Box -hankkeeseen osallistuneiden yritysten mielipiteitä tehdyistä digiloikista sekä vastavuoroisesti IT-yrittäjien näkemyksiä digitalisaatiosta ja sen hyödyistä IT-toimittajan näkökulmasta.

Iltapäivä aloitettiin esittelemällä Stratos-hanke, jonka tavoitteena on tukea osaamisen johtamista ja strategisten tavoitteiden saavuttamista erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. Seminaarin puheenvuorossa kuultiin, miten osaamisen johtaminen vaikuttaa myönteisesti työhyvinvointiin ja sitä kautta myös yrityksen tulokseen. Koska osaaminen on keskeinen tekijä tuottavuudelle, sen johtamisella nähdään olevan strategista merkitystä.

Seminaarissa kuultiin myös Mikrot menestykseen -hankkeessa aikaansaaduista hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä kuultiin, miten verkostoitumispotentiaali tukee mikroyrittäjien menestymisedellytyksiä muuttuvassa markkina- ja toimintaympäristössä. Hankkeen tulokset palvelevat myös mikroyrittäjien tuki- ja neuvontatahoja sekä muita yrittäjien sidosryhmiä heidän työssään paikallisesti, seudullisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Iltapäivän puheenvuorojen päätteeksi tutustuttiin Työelämän ICT-taidot kaupan alalla -hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään kaupan alalla työskentelevien tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE kehittää yhteistyössä Palvelualojen ammattiliiton (PAM) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) kanssa mallia, jossa kaupan alalla työskentelevien tietoteknisiä taitoja kehitetään vastaamaan muuttuvia työelämän tarpeita. Puhujina kuultiin mm. PAM:n elinkeinopoliittisen asiantuntijan Miia Järven ajatuksia palvelualojen digitalisaatiosta. Tilaisuus loppui Varusteleka Oy:n perustajan Valtteri Lindholmin puheenvuoroon verkkokauppatoiminnasta sekä hyvistä digitaalisista ratkaisuista.

Seminaarin yhteydessä järjestettiin Digivoimala-kohtaamisfoorumi, jossa alueen pk-yritykset pääsivät keskustelemaan omista case-tapauksistaan IT-yritysten edustajien kanssa mahdollistaen IT-alan ammattilaisten ja pk-yrittäjien vapaamuotoisia kohtaamisia. Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry oli mukana seminaarissa omalla pöydällään Digivoimala-kohtaamisfoorumissa ja sponsoroi tapahtumaa pitämällä seminaarikävijät virkeinä ja hyväntuulisina iltapäiväkahvilla ja muhkeilla muffinsseilla.

Lisätietoja Turku ICT Week -tapahtumasta löytyy Twitteristä https://twitter.com/turkuictweek sekä Facebookista https://www.facebook.com/TurkuIctWeek.

Teksti: Johannes Matintupa
Kuvitus: Ilmari Hakala

 

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi