TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Hyvää uutta kuudennen teollisen aallon vuotta 2017!

Hyvä TIVIA News -lehden lukija, TIVIAn jäsenyys tarjoaa vuonna 2017 lähes 1 000 euron edestä jäsenetuja ja koko Suomen kattavan toiminnan. Yhteisömme on ollut ja on edelleen suurin kansallinen liiketoiminnan tieto-, viestintä-, ja ohjelmistotekniikan kehitystä edistävä puolueeton suomalainen yhteisö. Laaja jäsenpohja tarjoaa mahdollisuuden uusien kehittyvien aiheiden monipuoliseen käsittelyyn ja tarkasteluun. Valmiit ketterät rakenteet antavat puitteet uusien näkökulmien kehittymiseen laajaksi kansalliseksi, aina tuhannen hengen toiminnaksi.

Yhä kiihtyvä informaatio- ja ohjelmistotekninen kehitys vaikuttaa voimakkaasti suomalaisessa arjessa, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Käynnissä olevan kuudennen teollisen aallon vaiheen, ns. Information Agen katsotaan käynnistyneen 1990-luvun alussa. Information Age eli ”informaatiotekniikan aikakausi” on teollisen kehityksen vaihe, joka rakentuu vahvasti elektroniikan puolijohteiden, digitaalisten tietoverkkojen ja ohjelmistojen mahdollistaman liiketoiminnan teknologisen kehittymisen varaan. Voimakkaan kehityksen tuloksena perinteiset toimialat muuttavat nopeasti muotoaan uuden luovuuden mahdollisuuksien kautta.

Suomessa on panostettu erittäin paljon yhteen kapeaan osa-alueeseen eli digitaalisiin verkkoihin ja tietoliikenteeseen. Olemme laiminlyöneet vuosikymmeniä elinkeinoelämää kaikkein eniten kehittävän ja muuttavan näkökulman eli ohjelmistoteknologisen kehityksen hyödyntämisen kansallisena kilpailukyvyn lähteenä. Vertailukohtana voidaankin käyttää Kiinaa, joka systemaattisilla koulutuspanostuksilla on hieman yli kymmenessä vuodessa noussut tyhjästä keskeiseksi ohjelmistoalan toimijaksi. Olemme saaneet lukea vuoden 2016 lopussa Euroopassa toteutuneista suurista ohjelmistoalan kaupoista, joissa perinteiset yhtiöt ovat ostaneet merkittävää uutta ohjelmistoliiketoimintaa, kuten Nokia Bell Labsin ja Siemens Mentor Graphicsin.

Kuudennen teollisen aallon muutokset syntyvät, kun uudella osaamisella reagoidaan talouden kriiseihin, syntyy uusi ymmärrys ja valtamedia saadaan mukaan tukemaan muutosnäkökulmaa. Uudet toimijat synnyttävät uuden aallon ja lähtevät kehittymään sen mukana. Aalto kasvaa, kun siitä tulee taloudellista kasvua ja pysähtyy, mikäli sen ydin ulkoistetaan tai sen strategista arvoa ei ymmärretä.

SUOMESSA ON RAKENNETTU viime vuodet laite- ja tietoliikennekeskeistä teollisen internetin näkökulmaa, joka tukee 5G-teknologian edistämistä eri yhteiskunnan toiminnoissa. Samalla on kuitenkin jätetty huomioimatta koko muun elinkeinoelämän muutoksen tukeminen ja kehittyminen ohjelmistojen avulla. Perinteisen alat taantuvat ilman uuden liiketoiminnan kehittämistä. Suomi on liian pieni maa ottaakseen valtavan riskin yhden teknologian ja näkökulman kehityksen varassa. Muu maailma on ottanut ohjelmistoloikan uuden oman teollisen aallon luomiseksi. Varsinkin muu Eurooppa katsoo yhä enemmän omien EU-omisteisten ohjelmistojen ja datavarastojen strategista roolia osana talouskasvua, kilpailukykyä ja globaalia kauppapolitiikkaa.

HYVÄ TIVIA NEWS -LEHDEN LUKIJA, TIVIAn jäsenyys tarjoaa vuonna 2017 lähes 1 000 euron edestä jäsenetuja ja koko Suomen kattavan toiminnan. Yhteisömme on ollut ja on edelleen suurin kansallinen liiketoiminnan tieto-, viestintä-, ja ohjelmistotekniikan kehitystä edistävä puolueeton suomalainen yhteisö. Laaja jäsenpohja tarjoaa mahdollisuuden uusien kehittyvien aiheiden monipuoliseen käsittelyyn ja tarkasteluun. Valmiit ketterät rakenteet antavat puitteet uusien näkökulmien kehittymiseen laajaksi kansalliseksi, aina tuhannen hengen toiminnaksi.

Palkitsemme joka vuosi tietotekniikkavaikuttajia ja alan johtavia uutuuksia. Jaamme tunnustusta alan parhaille opinnäytetöille ja väitöskirjoille, tuemme tutkimushankkeita, teemme alaan liittyvää tutkimusta, olemme kouluttamassa uusia osaajia alalle. TIVIA tulee näkymään yhä laajemmin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna uutta rakentaen ja kehittäen.

Ja ennen kaikkea tuotamme jäsenistölle yli 500 ilmaista osaamista kehittävää tapahtumaa ja tilaisuutta Suomessa. TIVIAn yhteiskunnallisen toiminnan arvo voidaan mitata noin 10 miljoonan euron lahjoituksena suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi.

TIVIA on Suomen vaikuttavin digitaalisen osaamisen edistäjä ja mahdollistaja Suomessa!

Mika Helenius, TIVIAn toiminnanjohtaja

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi