TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Hiljainen tieto ja osaaminen voimavarana

Yhteiskunnan kehitys riippuu sen tuottamasta osaamisesta ja osaamisen hyödyntämisen ja soveltamisen kautta saavutetusta syvällisestä hiljaisesta tiedosta.

Yhteiskunnan kehitys riippuu sen tuottamasta osaamisesta ja osaamisen hyödyntämisen ja soveltamisen kautta saavutetusta syvällisestä hiljaisesta tiedosta. Hiljainen tieto ilmenee kolmessa eri muodossa: teknisenä, kognitiivisena ja sosiaalisena organisaatiossa. Tieto syntyy organisaatiossa ihmisten toiminnan kautta eri muodoissa, kun osaamista sovelletaan kehittämisen eri vaiheissa mahdollisuuksien tunnistamisen, ideoinnin, suunnittelun, palvelumuotoilun, kehittämisen, testauksen, käyttöönoton, koulutuksen, käytön, hyödyntämisen ja ylläpidon aikana.

Rajoittuneempi toiminta ja resurssit elinkaaren eri vaiheissa alentavat organisaatioihin kertyvän hiljaisen tiedon syntymistä kaikissa hiljaisen tiedon muodoissa. Erityinen huoli on yhä supistuvassa uuden kehittämisessä eli elinkaaren korkean tuottavuuden ja uusien liiketoimintojen, uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen liittyvästä osaamisesta ja toiminnasta. Suomi on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana leikannut voimakkaasti uuden tekniikan kehittämisestä – erityisesti ohjelmistotekniikan, ohjelmistopohjaisten tietojärjestelmien ja ohjelmistotuote-/palvelupohjaisesta liiketoiminnasta (alustatalous) sekä näihin liittyvästä osaamisesta.

Osaaminen luo uutta tietoa yhä teknistyvässä ja tekniikasta riippuvassa maailmassa. Modernin talouskasvun teoriapohjan ja mallien mukaisesti tekniikan kehittäminen ja innovaatio-osaaminen mahdollistavat uuden tiedon synnyttämisen yhä kiihtyvällä vauhdilla. Erityisesti ohjelmistopohjainen luova talous on mullistanut perinteisen käsityksen siitä, mistä talouskasvu ja tieto syntyvät. Hiljaisen tiedon syntymättä jääminen laskee organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hiljainen tieto on keskeisin organisaation tuottavuuden lähde, kiihtyvyyden mahdollistaja ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen kyvykkyys.

Organisaatiot, joissa on vain valmiin hyödyntämiseen ja tehostamiseen liittyvää hiljaista tietoa näivettyvät taantuen yhä vain kiristyvässä digitalisaation, robotiikan, tekoälyn ja alustatalouden kehityksessä. Laaja ja vaikuttava osaamisen elinkaarinäkökulman kehittäminen, ylläpito ja organisointi ovat keskeisin yhteiskunnan nopean ja ketterän kehittymisen edellytys. Oma osaamisen saatavuus ratkaisee yhteiskunnan ketteryyden, uudistumisen, kilpailukyvyn ja tuottavuuden.

Teksti Mika Helenius

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi