TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: Finanssialan uusi aika
Finanssibisnes on mahdollisesti suuren muutoksen partaalla, johtuen toisaalta finanssialan tiukentuvasta sääntelystä ja toisaalta uusista teknologioista. Molemmat ajurit muuttavat toimialan rakenteita ja tuovat uusia kilpailijoita perinteisille toimijoille. Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö KAOS järjesti kaikille sytykeläisille avoimen iltatilaisuuden aiheella “Finanssialan uusi aika” Tiedon tiloissa Keilaniemessä. Finanssibisnes on mahdollisesti suuren muutoksen partaalla, johtuen toisaalta finanssialan tiukentuvasta sääntelystä ja toisaalta uusista teknologioista. Molemmat ajurit muuttavat toimialan rakenteita ja tuovat uusia kilpailijoita perinteisille toimijoille. Viranomaisohjauksesta esimerkkejä ovat:
  • PSD2, maksamis- ja tili-info-rajapintojen avaaminen
  • rahanpesu, asiakkaan tunteminen
  • tunnistusmonopolin murtaminen, TUPAS korvautumassa
Uusista kilpailijoista ja teknologisesta murroksesta voisi mainita:
  • Fintech-startuppipöhinän
  • Blockchain-teknologiat
  • Virtuaalivaluutat
Tilaisuuden aikana kuultiin nämä esitykset: 1) Digitaalinen kaupankäyntiverkko / Timo Hotti, OP - case: osakekaupankäynti lohkoketjujen avulla 2) Hajautettu digitaalinen identiteetti / Markus Hautala, Tieto - lohkoketjut finanssibisneksen muutosvoimana 3) Kelan rooli yhteiskunnan rahavirtojen ohjaajana / Esa Tallbacka, KELA + hahmotellen mahdollisia tulevaisuuden kehityssuuntia 4) Verotus automatisoituna palveluna / Jukka Kyhäräinen, Vero - Tulevaisuuden ajatuksia mm. maksamiseen ja lohkoketjujen hyödyntämiseen liittyen Avauspuheenvuorossaan illan isäntä Tarja Äikäs-Kukkula painotti muutoksen yllättävää nopeutta, vakuuttavia teknisiä pilotteja on ja taustalla murroksen mahdollistajia on rakentumassa. Nyt finanssialan toimijoiden kannattaa olla hereillä ja mukana tekemässä muutosta. Lisäksi finanssipalvelut liittyvät laajasti kaikkien palveluihin, niin henkilöiden, yritysten kuin julkishallinnonkin. Illan ohjelmassa pyrittiinkin huomioimaan nämä kaikki näkökulmat. Timo Hotti OP:lta kertoi konkreettisesta pilotista, jossa Suomessa ollaan maailmanlaajuisesti aivan kärjessä hajautettujen lohkoketjujen hyödyntämisessä. Mullistava idea on yhdistää kahden erilaisen lohkoketjun ominaisuudet monivaiheisen ja monen toimijan bisnesprosessin ratkaisemiseksi. Pilotin kohteena oli uuden yhtiön perustaminen sähköisesti ja osakekaupankäynti listaamattoman yhtiön osakkeilla. Toinen lohkoketjuista (Hyperledger INDY) hallinnoi toimijoiden identiteettiä ja näiden tietojen luotettavaa välittämistä, toinen (Corda R3) puolestaan hoitaa varsinaiset transaktiot. Pilottiprojekti oli menestys ja perustui eri toimijoiden väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Kehitystyöhön osallistuivat Asiakastieto, Nordea ja OP, sekä teknisenä partnerina Tieto. Hankkeessa ovat olleet mukana myös Veron ja Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijat. Jotta murros pääsee toden teolla vauhtiin, tarvitaan digitaalinen identiteetti kansallisella tasolla, sekä yhteentoimivan lohkoketju-infran perustaminen. Tiedon Markus Hautala täydensi lohkoketjuteemaa omassa puheenvuorossaan, korostaen hajautettujen verkkojen alustatalouden käynnistämisen tärkeyttä suhteessa globaalien monopolitoimijoiden liialliseen valtaan. Digitaalinen asuntokauppa tulee olemaan Suomessa ensimmäinen laajalle käyttäjäkunnalle näkyvä lohkoketjujen sovellus. Muutos kohti hajautettua alustataloutta on jo etenemässä muuallakin: Italiassa hajautetun identiteetin tunnistusratkaisu on jo hyväksytty tarjoamaan vahva sähköinen identiteetti finanssitransaktioita varten. KELAn ja Verohallinnon puheenvuoroissa kuultiin julkishallinnon keskeisestä roolista rahavirtojen ohjaajana sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Mm. Älyrahakokeiluja on jo käynnissä KELAlla. Illan päätteeksi Jukka Kyhäräinen kertoi Verohallinnon visiosta olla digitaalisen talouden edelläkävijä, joka on sulauttanut palvelunsa kolmansien osapuolien liiketoiminta-alustoihin eikä asiakkaiden tarvitse miettiä verotusta, koska verotus tehdään siinä kohdassa, jossa verotettava tapahtuma syntyy. Uudet lohkoketjutekniikat tarjoavat mahdollisuuksia tähän. Jukka haastoi lisäksi kuulijat miettimään ja laittamaan ajatuksia hänelle: mitä Veron pitäisi tehdä tai tarjota toimijoiden käyttöön vaivattoman sujuvuuden toteuttamiseksi? Jatkossa verotuksen isona haasteena on se, että globaalien alustojen kautta tapahtuviin transaktioihin ei ole helppoa kytkeytyä ja verotuottoja tämän takia saattaa jäädä enenevässä määrin saamatta. Anekdoottina Verohallinnon uudenlaisesta fasilitoijan roolista Jukka kertoi käynnistäneensä “kuoleman ekosysteemin” rakentamisen – siis miten läheisen kuoleman jälkeen ihmisten olisi jatkossa sujuvampaa hoitaa käytännön asiat digitaalisesti.

PSD2 (Payment Services Directive 2)

Maksupalveludirektiivi 2 on EU:n kuluttajan oikeuksia parantavaa ja kilpailua edistävää sääntelyä pankkitoimialalla. PSD2 vaatii pankkeja avaamaan rajapinnat maksamisen palveluihin ja maksuliiketilien tili-informaatioon muille palveluntarjoajille. Tämä mahdollistaa muidenkin kuin oman tilipankin sovellusten hyödyntämisen tilien käyttämiseen ja maksujen suorittamiseen.
Teksti: Jouni Lähteenmäki ja Tarja Äikäs-Kukkula  
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi