TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA News: European CIO Elite Forum ”EuroDigi” Brysselissä

Yli 150 henkilöä kuudestatoista eri maasta osallistuivat vuorovaikutteiseen ”Innovating the future beyond digital transformation” -tapaamiseen.

Eurooppalaisten suuryhtiöiden käynnistämät johdon ja tietohallinnon suljetut tapaamiset saivat jatkoa Brysselissä 5.–6. joulukuuta 2018. Yli 150 henkilöä kuudestatoista eri maasta osallistuivat vuorovaikutteiseen ”Innovating the future beyond digital transformation” -tapaamiseen. Puheenvuoroissa käsiteltiin tulevaisuuden tietohallintojohtamista, yrityskauppojen vaikutusta tietohallinnon johtamiseen ja organisoitumiseen, kriittisen tiedon kyberuhkia pimeissä ja salatuissa verkoissa, yritys- ja informaatioarkkitehtuurin vaikutuksia yritysrakenteen muutoksissa, IT-alan osaamisvaatimusten kehittymistä eurooppalaisen sisämarkkinan ja kilpailukyvyn näkökulmasta sekä useita yritysten mahdollistamia kasvuyrityskumppanuuksien tuomia uusia liiketoimintanäkökulmia. Tilaisuuden suurinta antia on luottamuksellinen erittäin laajan vuotuisen IT-palvelu- ja -teknologiatoimittajia koskevan tutkimuksen tulosten, johtopäätösten ja suositusten esittäminen. 

Tilaisuuden antoisimmiksi hetkiksi muodostuivat yhteiset vapaat keskustelut tapahtuman aikana ja hyvin organisoitu illallinen sekä syventävät työpajat alustuksineen. ”Innovating the future beyond digital transformation” -tapahtuman työpajoissa käsiteltiin uusien liiketoimintamallien systemaattista innovointia ja kehittämistä uusien digitaalisten järjestelmien kehittämisen näkökulmasta kilpailuedun maksimoimiseksi, CIO office -johtajuuden ja organisaation kyvykkyyksien päivittämistä ohjelmistopohjaisen uuden liiketoiminnan kehittämiseksi, avoimen lähdekoodin hyödyntämistä uusien liiketoimintojen rakentamisessa ja koodin jakamista strategisten klusterikumppanien kanssa, yksityisyyden suojan ja GDPR-lainsäädännön tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet Euroopassa, tekoälyn tarjoama tuottavuusloikka dataintensiivisille liiketoiminnoille, pilviteknologia-innovaatioiden kehittäminen uudeksi omaksi liiketoiminnaksi perinteisen rinnalle ja teollisuuden uudet digitaaliset palvelut.         

Eurooppalainen kansallisista CIO Elite -verkostoista muodostuva yhteisö toimii koko EU:n kattavana osaamisen, koulutuksen ja verkottumisen kattorakenteena tietohallinnon johdolle niin globaaleille eurooppalaisille suuryrityksille, keskisuurille ja pienemmille yrityksille kuin julkisen sektorin toimijoille ml. EU-komissio, eri maiden ministeriöt ja turvallisuusviranomaiset. Uusi Suomen kehittämä vuonna 2019 lanseerattava toimintamalli mahdollistaa hyväksyttyjen jäsenten osallistumisen muiden EU-maiden tilaisuuksiin Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa, Italiassa ja kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa EU CIO Elite -forumin toimintaan pääsee mukaan TIVIAn ICT Leaders Finland ry (ILF) kautta ja tiedustelemalla asiasta lisää EU CIO Elite ”Eurodigi” Forumin hallituksen jäseneltä Mika Heleniukselta.  

TIVIAn ICT Leaders Finland ry (ILF) 

ICT Leaders Finland ry (ILF) on liiketoiminnan ja tietohallinnon johtamisesta kiinnostuneiden ammattilaisten valtakunnallinen yhdistys. ILF on toimittajista riippumaton. ILFin tavoitteena on edistää hyviä tietohallinnon johtamiskäytäntöjä sekä liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä. Toivotamme kaikki tietohallinto- ja liiketoimintajohtamisesta kiinnostuneet ja erityisesti näiden rajapinnassa toimivat henkilöt, yritykset ja yhteisöt tervetulleiksi toimintaamme. Tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen. ILF tuottaa merkityksellisiä kohtaamisia ja laadukasta sisältöä tapahtumissaan ja verkkosivuillaan. 
ilf.fi 

 

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi