TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tietoturva-asiantuntijat antavat kolme näkemystä vuodelle 2024

Älä laiminlyö tietoturvaasi

Alkuvuodesta 2024 tietoturvan haasteet ovat nousseet uutisotsikoihin useiden uhkien ja hyökkäysten myötä. Sekä yritykset että yksittäiset käyttäjät ovat joutuneet lisäämään tietoturvan huomioimista päivittäisessä toiminnassaan. 

Yrityksissä tietoturva muodostuu monista eri tekijöistä ja prosesseista, mutta kotikäyttäjille tietoturvan perustana on usein päätelaitteelle asennettu ajantasainen tietoturvaohjelmisto, joka suojaa laitetta esimerkiksi haittaohjelmilta. On myös tärkeää pitää laitteet ja ohjelmistot ajan tasalla sekä noudattaa hyviä salasanakäytäntöjä riskien minimoimiseksi. Jos webbipalvelu tarjoaa kaksivaiheisen tunnistautumisen, sen käyttö on suositeltavaa. 

Tietoturvan ylläpito on olennainen osa digitaalista arkea, ja meidän kaikkien on tärkeää ottaa siitä vastuu. 

Tommi Vänninen, Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Tekoäly kaipaa nyt reipasta käyttöä 

Ihmiskunnan nykyhistorian suurin IT-tekninen muutostekijä, #tekoäly, #AI tuntuu aiheuttavan huolta siltä osin, mihin sitä ei ole mahdollista käyttää. Sen sijaan mieti vapaa-ajalla, kotona missä kaikessa tekoälyä voi ja kannattaa hyödyntää! 

Vastaavasti työkäytössä ne, jotka osaavat ottaa ja hyödyntää tämän uuden superkyvykkyyden ensimmäisenä joukossa käyttöön, saavat siitä suurimman tuottavuushyödyn. Jos historiassa #ATK, ICT, toiminnan digitalisaatio ja pilvipalvelut koettiin kilpailuetuna, tosin nykyisin aika paljon arvoa menettäneenä, nyt tekoälystä tulee todella merkittävä uusi mahdollisuus. 

Onhan teillä jo omassa organisaatiossa tekoälystrategia, ohjeet ja toteutettu henkilöstölle koulutus tekoälypalveluiden hyödyntämiseksi? Nimittäin AI tuo meille myös merkittäviä uusia tietoturvauhkia, mutta vielä suurempia mahdollisuuksia suojautua niitä vastaan! 

Kimmo Rousku, Tietoturva ry:n hallituksen varapuheenjohtaja

Kybersäätely lisääntyy

Mahdollisuus tiedon parempaan hyödyntämiseen on edellytys EU:n datataloudenkasvulle. Vahvistaakseen kilpailukykyään, EU haluaa luoda vahvan datan sisämarkkinan ja raamit turvalliselle datataloudelle. Tämä tarkoittaa EU:ssa lakien säätämistä. Datanhallinta-asetus, Digitaalimarkkinasäädös, Digipalvelusäädös, Tekoälysäädös ja Datasäädös täydentävät jo olemassa olevia asetuksia kuten GDPR:ää. 

Tavat, joilla mahdollistetaan compliance ilman, että säädökset luovat esteitä liiketoiminnalle vaatii yhteistyötä. Kyberala tarvitseekin jatkossa entistä laaja-alaisempaa osaamista aina liiketoiminnasta, teknisiin asiantuntijoihin ja juristeihin. Valmistaudu siis tuleviin säädösprojekteihin kokoamalla monimuotoinen tiimi ja varmista, että kaikilla on riittävät tiedot aina tekoälystä tietoturvansaloihin. 

Oona Matinpalo, Tietoturva ry:n hallituksen jäsen
TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi 2016. Lehti ilmestyy osana Tivi-lehteä.

TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla.

TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi