TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tietojen hallinta ja johtaminen
Tiedonhallintaan erikoistunut Data Management Association Finland eli tutummin DAMA liittyi osaksi TIVIA-yhteisöä vuoden 2019 lopulla. Jotta yhdistys tulisi tutummaksi laajemmallekin yleisölle, haastattelimme DAMA Finland ry:n puheenjohtaja Sami Lainetta ja DAMAn sertifiointia järjestävää DAMAn yhteisöjäsentä Ari Hovia. Sami, kertoisitko hiukan taustoja, miksi itse olet lähtenyt mukaan DAMA Finlandiin ja miksi yhdistykseen kannattaa liittyä? “Tällä hetkellä työskentelen Siili Solutions Oyj:ssä Competence Leadinä, mutta olen toiminut lähes 20 vuoden ajan erilaisissa tiedon johtamisen kehittämis- ja konsultointitehtävissä. Nykyisiin tehtäviini kuuluu Siilin tiedon johtamisen (Data management & engineering) palvelujen, osaamisen ja yhteistyösuhteiden kehittäminen sekä asiakaskohtaiset konsultointitoimeksiannot. Liityin DAMA Finland ry:hyn, koska perustajajäsen Erkka Niemi pyysi minut mukaan yhdistyksen hallitukseen ollessamme samaan aikaan töissä Aalto-yliopistossa. [caption id="attachment_21909" align="aligncenter" width="800"]Sami Laine DAMA Finland ry:n puheenjohtajana toimivalla Sami Laineella on lähes 20 vuoden kokemus erilaisista tiedon johtamisen kehittämis- ja konsultointitehtävistä.[/caption] DAMA Finland kuuluu TIVIAn lisäksi kansainväliseen DAMA Internationaliin, joka on maailman johtava tiedon johtamisen ammattilaisten verkosto. DAMA-verkoston tapahtumat, julkaisut ja koulutukset auttavat yrityksiä uudistamaan ja laajentamaan asiantuntijoidensa osaamista sekä tätä kautta parantamaan tuottamiensa palvelujen laatua.” DAMA Finland tarjoaa tiedonhallinnan “DAMA Certified Data Management Professional” -sertifikaattia (CMDP). Kertoisitko Sami, mitä hyötyä tästä on yksittäiselle henkilölle ja myös yritykselle? “Tiedonhallinnan sertifiointi on vielä aika harvinaista, tietotekniikan ja ohjelmistotalouden aloilla ei ole sellaista vakiintunuttta osaamisen hallintokulttuuria kuin lääke- tai oikeustietessä. Teknologiariippumaton osaamissertifikaatti parantaa kuitenkin yksittäisenkin konsultin asemaa kilpailutuksissa sekä rekrytoinneissa.” Sami, kertoisitko vielä miksi DAMA Finland liittyi TIVIAan ja mitä suunnitelmia vuodelle 2020 on tiedossa? “Aiempina vuosina yhdistyksen toiminnan aktiivisuus on vaihdellut huomattavasti, koska toiminta on perustunut vapaamuotoiseen talkootyöhön ja toimintatavat ovat olleet järjestäytymättömiä. TIVIAn kautta tavoitellaan järjestelmällisempiä toimintatapoja sekä ammattimaisia resursseja, joiden tuella aktivoidaan yhdistyksen tapahtuma-, koulutus- ja julkaisutoimintaa.” “Yhdistyksen näkökulmasta toivon aktiivisuuden nousevan merkittävästi verrattuna aiempiin parhaimpiin vuosiin. Tällöin DAMA Finland ry olisi mukana vuosittain vähintäänkin yhdessä suuressa noin 100 hengen tapahtumassa sekä kahdessa pienemmässä tapahtumassa. Ennen kaikkea toivon aktiivisten jäsenten määrän kasvavan useampiin kymmeniin aktiiveihin, joiden tuella kykenisimme aiempia vuosia laajempaan tapahtuma-, julkaisu- ja markkinointitoimintaan.” “DAMA-verkoston varsinaisena tarkoituksena on kuitenkin kehittää asiantuntijoille osaamisia ja menetelmiä tiedon johtamisen haasteisiin. Henkilökohtaisesti koen myös, että nykyään digitalisaatiota kehitetään liikaa teknologialähtöisesti, mikä näkyy niin hyödyntäjien rekrytointi-ilmoituksissa kuin toimittajien tarjouksissakin. Tämän vuoksi toivon ennen kaikkea, että DAMA Finlandin tapahtumista, koulutuksista ja julkaisuista muodostuisi ammattilaisten kesken vakiintuneempi kanava tiedon johtamisen menetelmien ja käytäntöjen osaamistarpeiden tunnistamiseen, tarjoamiseen ja hankkimiseen.” Vuonna 2020 DAMA Finland ry aikoo järjestää TIVIAn verkoston tuella ainakin yhden suuren ja kaksi pienempää tapahtumaa, joissa nostetaan esille uusia näkökulmia ja kokemuksia tiedon johtamisen aihealueelta yhdessä johtavien asiantuntijoiden kanssa. Yhdistys tavoittelee myös CDMP-koulutustapahtumien ja -sertifiointien määrän kasvattamista yhdessä koulutuksia järjestävien yritysten kanssa. Käynnistämme myös selvityksen siitä, miten CDMP:n voisi tuoda laajemmin osaksi suomalaista tai jopa eurooppalaista koulutusjärjestelmää niin yrityksille, oppilaitoksille kuin muillekin yhteisöille.” Sami kertoi, että sertifiointikoulutuksia järjestetään myös vuonna 2020 ja näiden toteuttajana toimii Ari Hovi, joka on myös DAMAn yhteisöjäsen TIVIAssa. Ari, kertoisitko, miten päädyitte järjestämään koulutusta ja mitä muuta yrityksenne tekee? "Yrityksemme on yksi Suomen keskeisiä data-alan kouluttajia ja konsultoijia. Käytännössä autamme yrityksiä ja organisaatioita tulemaan datavetoiseksi. Yksittäisiä henkilöitä autamme ylläpitämään osaamistaan koulutuksillamme. Tuomme jatkuvasti Suomeen kansainvälisiä alan huippukouluttajia kouluttamaan asiakkaillemme alan uusimpia käytäntöjä ja toimintatapoja maailmalta. Chris Bradleyn pitämä DAMA Sertifiointikoulutus on yksi näistä.” Kertoisitko vielä kenelle DAMA Sertifiointikoulutus sopii, milloin on seuraava koulutus ja miten siihen voisi ilmoittautua? “Omaa uraa miettivälle asiantuntijalle on erinomaista saada hyvä kokonaiskäsitys tiedonhallinnasta. Sen jälkeen on helpompaa syventää haluttuja osa-alueita. Omaksutun tiedon perusteella saatava sertifiointi on taas selkeä todistus omasta osaamisesta Suomessa ja ulkomailla. Sitä voi myös myöhemmin syventää. Monissa yrityksissä on perustettu data- ja tekoälytiimejä tuottamaan tuloksia datasta ja edistyneestä analytiikasta. Hyvien tuloksien sijaan monissa yrityksissä on vain huomattu, että dataan ei ole voinut luottaa. Laatu ei siis ole kunnossa. Tässä DAMA auttaa ja siksi sen merkitys on enemmänkin nousemassa. “ Kiitos haastattelusta teille molemmille. Tähän artikkeliin valittiin haastattelusta pääkohdat. Laajemman haastattelun, jossa mukana on myös Chris Bradleyn kommentit löydät tästä. Teksti: Minna Oksanen, Petri Hakkarainen
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi