TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tekoäly vaikuttaa jokaisen elämään –   halusi tai ei

Halusimme tai emme, tekoäly on jo vaikuttanut lähes elämäämme tavalla tai toisella. Muutos on jatkuvaa, joten kannattaa ajatella positiivisesti: mitä hyvää voimme tekoälyn avulla saavuttaa, kun annamme mahdollisuuden avoimelle ajattelulle, uuden oppimiselle sekä vuorovaikutuksen kautta syntyville uusille innovaatioille. 

Tällä toimialalla on jo pitkään toimittu tekoälyn kanssa, ymmärretty sen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Kehittämistä toki riittää ja asenteita muutetaan matkan varrella. Muutos tapahtuu viestimällä hyvistä asioista, eduista, joita yksilökin huomaa saavansa sekä referenssien kautta. Siksi on hyvä osallistua koulutuksiin ja tapahtumiin, joissa kohdataan ihminen. Vuorovaikutuksen merkitystä ei voi väheksyä. 

Mielenkiintoista on ollut seurata ”tekoälypöhinää” eri toimialoilla, kuten opetusalalla, teollisuudessa, media- ja elokuva-alalla, mutta myös toiminnoissa kuten myynti ja sisällöntuotanto. Ensin vastustetaan, sitten aletaan näkemään muutoksen mukanaan tuoma vaikutus. Parhaimmillaan henkilö pääsee kehittämään omaa työtänsä tekoälyn kera. 

Tekoälyradion kuunteleminen, uutisten, teksti sisältöjen, kuvien tuottaminen, opettamisen helpottaminen ja työn tehokkuuden lisääminen ovat hyviä vaihtoehtoja nykyiseen tapaan tehdä valintoja. Toki voidaan pohtia, kuka tarkistaa lähteet, joita sisällön tuottamisessa käytetään, mikä on luotettavaa tietoa ja kuka sitä jakaa. Vai onko niin, että tekoäly valjastetaan tulevaisuudessa valvomaan tekoälyn tuottamaa sisältöä? Olipa niin tai näin, ihmistä tarvitaan jatkossakin. 

Jotta pysyy kehityksessä ja porukassa mukana, kannattaa verkostoitua alan ihmisten kanssa tapahtumissa, osallistua koulutuksiin sekä haastaa itseään menemällä ”out of the box” vaikka tutustumalla oman alan ulkopuoliseen toimialaan. Miten muualla tekoäly auttaa työn tehostamisessa, miten motivaatio kasvaa, kun pääsee osasta ”rutiineja” irti, miten huomaa omien kykyjen ja resilienssin kehittyneen, tuoden hyvinvointia sekä itselle että lähipiiriinsä. 

Tekoäly kaikessa laajuudessaan on mahdollisuus, ihmisen rooli kokonaisuudessa on korvaamaton. 

Kirjoittaja
Nina From
Markkinointi- ja myyntijohtaja
TIVIA ry

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi