TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Seminaarimatka Tallinnaan
Huhtikuun alussa MiitIT ry (TIVIAn Uudenmaan alueyhdistys) ja Suomen Internet-yhdistys (TIVIAn teemayhdistys) järjestivät yhdessä seminaarimatkan Tallinnaan. Matkan järjestämisen lähtökohtana oli TIVIAn alaisten yhdistysten välinen yhteistyö jäseniä kiinnostavien aiheiden parissa. Lisäksi matka tarjosi oivan tilaisuuden verkostoitua eri alan toimijoiden kesken. Matkan ideointi ja suunnittelu aloitettiin viime vuoden lopulla. Suunnittelun yhtenä teemana oli syventää yhdistysten välistä verkostoitumista sekä tarjota laadukas ja ajankohtainen ICT-henkinen seminaariohjelma. Ensimmäisissä suunnittelutapaamisissa kartoitettiin erilaisia agenda- ja esiintyjävaihtoehtoja ja päästiin lähestymään soveltuvia puhujaehdokkaita. Löytyneiden kontaktien ja verkostojen avulla saatiin kasaan aihio ohjelmasta ja valittiin risteilylle sopiva ajankohta.

Mitä seminaarimatkan aikana kuultiin?

Internet ei ole mitään ilman sitä hyödyntäviä palveluita. Aivan peruspalveluita ovat mm. web-hosting, verkkotunnusten välittäminen, sähköposti ja sähköisen kaupan alustat. Viron suurimman hosting-yrityksen Zone Median toimitusjohtaja Ardi Jürgens kertoi Viron hosting- markkinoista ja -trendeistä. Viron X-road on oiva esimerkki Viron edistyksellisyydestä tietotekniikan hyödyntämisessä. X-road on mahdollistanut eri viranomaispalvelujen integroimisen keskustelemaan keskenään. Suomessa käytössä oleva palveluväylä perustuu juuri tähän virolaiseen innovaatioon. X-roadista matkaan osallistuneet kuulivat esityksen Jurgen Suvakovilta Estonia Information System Authoritysta. Fi-päätteisiä internetin osoitteita on käytössä lähes puoli miljoonaa kappaletta ja osoitteet muodostavat suomalaisen internetin ytimen. Traficomin johtava asiantuntija Juhani Juselius kertoi osallistujille miten fi-päätteisiä osoitteita hallitaan ja minkälaista tekniikkaa niiden toimivuuden taustalta löytyy. Edelliseen virolaista näkökulmaa toi Eesti Internetin viestintäpäällikkö Maarja Kirtsi, joka kertoi, millaisiin ratkaisuihin Virossa on maatunnuksen ylläpidossa päädytty. Ee on Viron maatunnus internetissä. Ee-päätteisten osoitteiden hallinta poikkeaa fi-päätteisten osoitteiden vastaavasta jo siitä yksinkertaisesta syystä, että Virossa .ee:tä hallinnoi yksityinen toimija. Seminaarissa kuultiin myös eIDAS-regulaatiosta. eIDAS on EU:n aloite yleiseurooppalaisesta rajat ylittävästä tunnistautumisesta viranomaisten palveluihin. Viro on tämänkin palvelun käyttöönotossa edelläkävijöiden joukossa. eIDAS-palvelun käyttöönotosta seminaarissa oli kertomassa Helen Raamat Estonia Information Authoritysta. Viro on tiettävästi ensimmäisenä maana ottanut käyttöön perinteisen kansalaisuuden rinnalle ulkomaalaisille henkilöille tarkoitetun sähköisen e-kansalaisuuden, joka merkittävästi helpottaa liiketoiminnan harjoittamista Virossa ilman varsinaista kansalaisuutta. E-kansalaisuuteen tutustuttiin erityisessä E-Estonia-vierailukeskuksessa. Seminaarimatkaan sisältyi myös muuta ohjelmaa, kuten keskustelunavauksia IOT:sta ja robotiikasta. Lisäksi matkaan mahtui verkostoitumista illallisen ja saunan parissa hyvässä seurassa. Teksti: Joona Haavisto, Tommi Vänninen ja Juhani Juselius.
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi