TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Oulun dataekosysteemityö ja data-avaruuden kehitys on käynnissä

TIVIA Oulu ja Oulun Innovaatioallianssi ovat yhteistyössä selvittäneet Oulun alueen kiinnostusta dataekosysteemin luomiseen. TIVIA Oulu auttoi löytämään paikallisia jäsentoimijoita kyselyssä, joka tehtiin Oulun alueella tänä keväänä.

Oulun innovaatioallianssi (OIA) kehittää Oulun alueella muun muassa dataosaamista kaupunkiympäristössä. Data-analytiikka on yksi Oulun kärkiohjelmista, jonka tavoitteena on saada Oulu näkyvästi datatalouden kansainväliseen ja kotimaiseen kärkeen, auttaa dataa ja data-analytiikkaa hyödyntävien alueen yritysten liiketoiminnan kasvattamisessa, sekä edistää koulutuksen ja elinkeinoelämän tarpeiden kohtaamista.

Data-analytiikkakärkiohjelma käynnisti viime vuonna Oulu Data Space (ODS) – Oulun data-avaruus -selvityksen ymmärtääkseen oululaisten yritystoimijoiden näkökulmia datan hyödyntämisen suhteen. Dataa hyödyntävänä ekosysteeminä Oulu Data Space on käsite, joka kehittyy yhteistyössä Oulun alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda oululaisten toimijoiden kesken luotettava datan jakamisen ympäristö, jolla on liittymäkohtia ainakin Oulun alueen kiinteistö-, terveys-, energia- ja liikennedataan. ODS on luotettava ja turvallinen datan jakamisen ympäristö, joka yhdistää Oulun yliopiston Smart Campuksen, tulevan Nokia campuksen, sekä VTT:n toimitilat ympäröivään kaupunki-infrastruktuuriin käyttäen perustanaan International Data Spacen sekä Gaia-X:n määrittelyjä. Kokonaisuus on saanut Oulussa nimekseen MetaCity.

Dataekosysteemikehityksen on vastattava paikallisen yritystoiminnan tarpeita, joten syvempi tarkastelu asiaan nähtiin tarpeelliseksi. Yrityskyselyn ja sitä seuraavat haastattelut suoritti WitMill oy. Tässä vaiheessa selvityksen yrityskyselyn tulokset ovat seuraavanlaisia (n = 81): Yli 70 % vastaajista pitää ODS-aloitetta elinkeinoelämän kannalta tärkeänä. Yli neljännes on kiinnostunut hyödyntämään julkista dataa, ja kehittämään datan päälle uusia palveluita, hyödyntämään suojattua dataa ja tarjoamaan omaa dataa eri tavoin, myös maksusta. Erityisesti liikkumiseen ja rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvä data kiinnostaa. Yritykset arvioivat omia datavalmiuksiaan myönteisesti, mutta ovat myös kiinnostuneita aihepiiriin liittyvistä koulutuksista. Aiheesta järjestetty webinaari 3.5.2022 ylitti odotukset osallistujamäärältään, joten kiinnostusta dataan liittyvään liiketoimintaan Oulun alueella on. Työ jatkuu Oulu Data Space -tiekartan luomisella, ja kokeiluilla yhdessä yritysten ja OIA-toimijoiden kanssa.

Oulun Innovaatioallianssi (OIA), perustuu Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, Koulutuskuntayhtymä OSAO:n, Luonnonvarakeskus LUKE:n, VTT:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Technopolis oyj:n muodostamaan strategiseen sopimukseen. Allianssi jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. Sen päätavoitteena on pitää Oulu maailmankartalla tunnettuna innovaatiokeskuksena. Allianssin jäsenet ovat sitoutuneet keskittämään toimintaansa sovituille innovaatioaloille, investoimaan sovittuihin infrastruktuureihin ja kehittämään mekanismeja yhteiseen käyttöön.

Teksti: Tuomo Tuikka

Lisätietoja:
Tuomo Tuikka, VTT – Oulun Innovaatioallianssin data-analytiikkakärkiohjelman pj. sekä TIVIA Oulun hallituksen jäsen, tuomo.tuikka(at)vtt.fi

Oulun Innovaatioallianssi: ouluninnovaatioallianssi.fi


TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä.

TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi