TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Kyberuhkat ovat älykkäitä
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkayhdistys (Pokat) ry järjesti 21.8.2019 Kyberseminaarin Joensuun Tiedepuistossa. Pokat ry:n hallituksen puheenjohtaja Ari Korpelainen toi avauspuheenvuoronsa yhteydessä esille, että verkossa on vapaasti saatavilla runsaasti materiaalia kyberturvallisuuden alalta. Tällaisen materiaalin tuottajia ovat mm. Kyberturvallisuuskeskus, Jyväskylän yliopisto, IBM, KPMG ja CGI. TILAISUUS oli lajissaan ensimmäinen ja kuulijoita oli paikalle tullut kolmisenkymmentä viidestätoista eri organisaatiosta. Kuulijoiden tausta vaihteli osastosihteeristä tietohallinnon ammattilaisiin. Kutsussa tilaisuutta ei ollut rajattu millekään tietylle kohderyhmälle. LUENNOITSIJOITA oli tilaisuuteen lupautunut useasta eri organisaatiosta Joensuun talousalueen ulkopuolelta. Kahden sovitun esiintyjän äkillisen estymisen vuoksi joutuivat Pokat ry:n edustajat pitämään esityksiä alkuperäisen esiintyjien materiaalien perusteella. Tämä kuitenkin saatiin hyvin tehtyä ja esitysten keskeinen sisältö välitettyä kuulijoille. Kaikki pidetyt esitykset herättivät kommentteja ja keskustelua, eikä esityksille varattu aika tahtonut riittää. ESITYKSIEN SISÄLTÖ vaihteli yleisestä kyberympäristön muutoksen kuvauksesta aina teknisiin keinoihin havaita organisaation toimintaympäristössä tapahtuneet haitalliset ilmiöt. Esitysten perusteella muodostui hyvä kuva siitä monimutkaisesta toimintaympäristöstä, jossa yritysten ja organisaatioiden on pyrittävä vastaamaan uusiin eteen tuleviin haasteisiin. HAITALLISTEN TOIMIJOIDEN LUONNE kyberympäristössä on muuttunut amatööreistä kohti järjestäytyneitä ja jopa valtiollisia toimijoita. Kyberturvallisuuden uhat tulevat nykyisin lähes kaikkialta. Globaali tietoliikenne ja datan sijoittuminen vieraaseen valtioon saattavat olla jatkossa entistä merkittävämpiä riskejä yrityksen kyberturvallisuudelle. Tapahtuman esitykset löytyvät Pokat ry:n verkkosivuilta: bit.ly/pokat-kyberuhkat Teksti: Jaakko Nuuja Kuva: Ari Korpelainen
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi