TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Koodia täydellä sydämellä
TIVIA Keski-Suomen naisver­kosto Nice ICT järjesti yritys­vierailutapahtuman jyväskylä­läiseen SoulCore-softataloon. Kaikki halukkaat eivät päässeet kuulemaan SoulCoren ainutlaatuisesta liiketoi­mintamallista, kun 20 ilmoittautu­neen raja täyttyi hetkessä. SoulCore on vuonna 2014 perustettu pilvipalveluja toimittava ICT-yritys, jonka kilpailuvaltti on mallinnuksen ja koodigeneroinnin mahdollistama ohjelmistotuotannon ketteryys, luotettavuus ja nopeus. SoulCorella ohjelmiston kehittäminen aloitetaan kartoittamalla asiakkaan tarve ja määrittelemällä eri toiminnallisuudet pienissä palasissa toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Vaatimuksiin perustuen muodostetaan ohjelmiston visuaalinen käsitemalli, josta SoulCoren omaa teknologiaa hyödyntäen generoidaan tietokannasta käyttöliittymään asti toimiva ohjelmisto. Täten monet työläät toiminnot syntyvät automatisoidusti, eikä niitä tarvitse koodata käsin. Tämän jälkeen kehittäjä tekee vain vaativammat, lisäarvoa tuottavat toiminnallisuudet käsityönä. Näin ohjelmiston kehittämiseen menevä aika saadaan minimoitua ja toteutetuksi saadaan laadukas, vähemmän inhimillisiä virheitä sisältävä ohjelmisto. Sovellustuotannon automatisointi mahdollistaa asiakkaiden liiketoimin­takriittisten toimintojen digitalisoin­nin välittämättä siitä, millä toimialal­la yritys toimii. SoulCore on tehnyt ratkaisuja mm. VR Groupille, Espoon kaupungille, Vapol­le, Kotipizzalle ja Teollisuusliitolle. Pääsään­töisesti järjestelmät ovat asiakaskoh­taisia, mutta SoulCore toimittaa myös tuotepohjaisia ratkaisuja, kuten organisaatioiden tietosuojatyön tueksi tarkoitettua GDPRdeskiä. SoulCore pystyy taklaamaan softakehityksen perusongelmia automatisoimalla merkittävän osan sovelluskehityksestä. Automaatio tarjoaa asiakkaalle visuaalisen ja innostavan sovelluskehitysprojektin, ja vapauttaa kehittäjän keskittymään korkeamman lisäarvon tuottamiseen. Mallintamalla ratkaisun korkeammalla abstraktiotasolla ohjelmistokehitys tehostuu, ja sitä myöten myös tuottavuus paranee. Teksti: Katri Minkkinen Kuva: Katri Minkkinen
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi