TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Kolmikantaista tietotekniikan koulutuksen yhteistyötä Pohjanmaalla

Vanhan Vaasan läänin ammattikorkeakoulut Centria, SeAMK ja VAMK ovat tiivistämässä yhteistyötään tietotekniikan koulutuksissa. Uudenlainen yhteistyö on osa kansallista tavoitetta lisätä ristiinopiskelua ja selkeyttää osaamisprofiileja.

Tietotekniikan alan osaajapula on tunnettu tosiasia niin globaalisti kuin vanhan Vaasan läänin alueella. Kiihtyvään osajaapulaan vaikuttavat monet tekijät, kuten yhteiskunnan nopea digitalisoituminen, vihreä siirtymä sekä osaajien vahva teknologinen profiloituminen.

”Alueen korkeakouluille ja yrityksille on haastavaa tuottaa ja alueellisesti sitouttaa tarvittava määrä osaajia globaalissa kilpailussa. Toisaalta etäisyyksiltään pienenevä maailma on myös mahdollisuus”, toteaa Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutusalapäällikkö Jari Isohanni.

Määrällisiä haasteita tärkeämpää on kuitenkin pitää huolta laadusta, mikä ei ole helppoa entistä moninaisempien, nopeasti muuttuvien ja spesifimpien osaamistarpeiden edessä. Haasteeseen on havahduttu myös teknologiateollisuuden vetämässä tekniikan korkeakoulutuksen strategisessa verkostossa, joka käynnisti tietotekniikan koulutusten profilointiin liittyvän korkeakouluyhteistyön syksyllä 2020.

Osana tätä kansallista kehitystä ketterät paikallistoimijat Centria, SeAMK ja VAMK ovat aloittaneet yhteistyön tiivistämisen. Tämä tarjoaa suoran kilpailuasetelman sijaan mahdollisuuksia yhteistyölle.

”Kun kukin korkeakoulu panostaa vahvasti omiin vahvuuksiinsa ja luottaa kumppaneidensa tarjontaan muilla osa-alueilla, opiskelijat saavat laajemman tarjonnan laadukkaita syventäviä tietotekniikan opintoja kuin mitä oma kotikorkeakoulu voisi yksin tarjota”, painottaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun osaamisalajohtaja Heikki Rasku.

Keväällä 2022 paikalliset korkeakoulut toteuttivat ensimmäisen pilotin tietotekniikan alan kolmikantaisesta ristiinopiskelusta, jossa yksittäiset opintojaksot olivat tarjolla myös kahdelle muulle ammattikorkeakoululle. Pilotti antoi parempaa ymmärrystä mahdollisuuksista ja mahdollisista haasteista. Kehityksen on tarkoitus edetä laajemman tarjonnan mahdollistamiseen, jopa kokonaisten syventävien ammattiaineiden moduulien ristiintarjontaan.

”Tiivistyvä yhteistyö mahdollistaisi tietotekniikkaan ’ICT valley’ -vetovoimatekijän, jonne halutaan opiskelemaan ja jonka opetus on laadullisesti korkeatasoista, tarjoaisi opintopolun edelleen alueen yliopistoon ja aina tohtoriksi saakka. Tämä herättäisi myös kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostuksen. Alueen yrityksien vastuulle tulisi pitovoiman lisääminen”, visioi Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan johtaja Jorma Tuominen.

Teksti:
Jari Isohanni, Centria, koulutusalapäällikkö
Heikki Rasku, SeAMK, osaamisalajohtaja
Jorma Tuominen, VAMK, tekniikan johtaja

Kuva:
VAMK
TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä.

TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi