TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Kiinni osaajiin
Tieto- ja viestintätekniikka on tuottavuuden kasvun ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien keskeinen lähde melkeinpä alalla kuin alalla. Tämän vuoksi IT-ammattilaisista on sekä määrällinen että laadullinen pula, joka ei näytä häviävän minnekään. Päinvastoin näyttää entistä selkeämmin siltä, että soveltuvien IT-ammattilaisten puute hidastaa kasvua monella toimialalla ja paikkakunnalla. Suuren mittaluokan ongelmaan on harvoin yhtä yksinkertaista ratkaisua. Myös IT-osaajien kohdalla tarvitaan pidemmän aikavälin toimenpiteitä, kuten nuorten ja erityisesti tyttöjen houkuttelua alan opintojen ja lopulta työpaikkojen pariin, tutkintopaikkojen lisäämistä ja alan osaamisen kehittämistä tutkimuksen keinoin. Lisäksi tarvitaan nopeampia toimia kuten muunto- ja täydennyskoulutuksen lisäämistä sekä ulkomaisten osaajien houkuttelua Suomeen. Meillä Suomessa on tehty paljon töitä ja ulkomailta onkin saatu meille sekä opiskelijoita että työntekijöitä IT-intensiivisiin tehtäviin. Haasteena meillä on se, miten hyvin pystymme pitämään vaivalla Suomeen houkutelluista osaajista kiinni. Suomi on hieno paikka opiskella ja tehdä töitä, täällä on mahtava luonto, asiat toimivat ja korkea elämänlaatu. Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä – jäämiseen tarvitaan myös integroitumista suomalaisiin ja suomalaiseen kulttuuriin. Muuten voi olla helppoa siirtyä johonkin eri tavalla hienoon paikkaan, kun valmistumisen jälkeen työpaikkaa ei löydy tai vastaan tulee uran kannalta kiinnostava mahdollisuus. Integroituminen voi yllättäen jäädä ohuimmaksi niiden kohdalla, jotka tulevat Suomeen tietyn työn perässä ja paiskivat töitä aamusta iltaan. Kun tähän vielä yhdistää perhe-elämän, ei aikaa jääkään paikalliseen kieleen, kulttuuriin ja ihmisiin tutustumiseen – varsinkin kun Suomen tapauksessa näiden avautuminen ulkomaalaiselle voi ottaa enemmän aikaa. Meidän tulee tehdä enemmän sen eteen, että ulkomaiset osaajat tutustuisivat Suomeen, jäisivät tänne ja nauttisivat olostaan. Muuten osaajien houkuttelemiseksi tehtyjen investointien tuotot jäävät lyhytikäisiksi. Jussi Nissilä

Jussi Nissilä

toimitusjohtaja, TIVIA

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi