TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Kehittämisen ihannetilanne
Tietojärjestelmäprojektien onnistumisprosentti on vain luokkaa 30–40 %. Parempi onnistuminen tukisi kilpailukykyämme. Voimme parantaa kehitystyön onnistumista parantamalla projektityötä – vaikkapa ottamalla oppia lentoturvallisuudesta – mutta osa onnistumisen esteistä on hankkeiden ulkopuolella. Vuonna 2019 IT Forum määritteli ison joukon projektitekniikkaan, johtamisjärjestelmään ja organisaatiokulttuuriin liittyviä asioita, joilla on myönteinen vaikutus kehittämistoimintaan. Kuluvan vuoden alkaessa syntyi idea syventää asian käsittelyä haastatteluin ja saattaa tietohallinto- ja kehitysjohtajien ääni kuuluviin kehittämisen ihannetilannetta kuvaavan kirjan muodossa. Asiaa vauhditti Tietotekniikan tutkimussäätiön apuraha. Organisaatiokulttuurin tutkiminen onnistuu parhaiten haastattelemalla verraten hiljattain työpaikkaa vaihtaneita, sillä työnantajan vaihtuessa on helppo havahtua vanhan ja uuden työpaikan hyviin ja huonoihin käytäntöihin. Mikä kehityksen hidaste poistui työpaikan vaihdoksen myötä? Minkä itsestäänselvyytenä pitämän hyvän käytännön tilalle tulikin huono? Myös ylimmän johdon tai omistajan vaihdos voi työpaikan vaihtumisen tavoin konkretisoida kehityksen esteitä ja edellytyksiä. Tätä kirjoitettaessa haastattelut ovat jo pitkällä. On käynyt selväksi, että organisaatiokulttuurin piirteiden osuus ihannetilanteesta on suuri. Avainsanoja ovat muutosmyönteisyys, kokeileminen ja pitkäjänteisyys, mutta myös projektitekniikan ja johtamisjärjestelmän puolelta löytyi kehittämistä tukevia piirteitä. Kirja julkaistaan syyskuussa 2020, joten vielä ehtii ilmoittautumaan haastateltavaksi osoitteella reino.myllymaki(at)iki.fi. Teksti Reino Myllymäki  
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi