TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Kansalaistiedettä edistämässä Havaijilla
Kansalaistiede (Citizen science) voidaan nähdä potentiaalisena lähestymistapana tietojärjestelmätieteiden tutkimuskentässä. Tietojärjestelmätieteiden tutkijat käyttävät eri lähteistä ja eri keinoin kerättyä dataa kuten esimerkiksi käyttäjien luomaa sisältöä sosiaalisesta mediasta. Tämä saattaa nostattaa ongelmia datan tarkkuudessa, laadussa, todentamisessa ja luotettavuudessa. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi kansalaistiede voi olla varteenotettava lähestymistapa. Kansalaistieteessä kansalaiset osallistuvat yhdessä tutkijoiden kanssa tieteelliseen toimintaan. He voivat osallistua mm. keräämällä, tuottamalla tai analysoimalla dataa. Kun tutkijat suunnittelevat kansalaistiedeprojektia, menestystekijöitä ovat mm. pitkäkestoinen osallistujien sitouttaminen, osallistujien sekä motivaatiota lisäävien tekijöiden mukaan ottaminen kuten esimerkiksi pelillistäminen. Aiempi tutkimus ei anna yhtä selkeää ohjetta siitä, kuinka kansalaistiedehanke tulisi toteuttaa, koska projektin koko ja alustat yleensä vaikuttavat siihen. Tutkimuksemme kuitenkin ehdottaa, että prosessin aikana tutkijat pyytävät kansalaisia osallistumaan hankkeeseen ja pyytävät heitä keräämään ja tuottamaan dataa, annettujen ohjeiden mukaan. Osallistujat auttavat tutkijoita suunnittelemaan tutkimuksen, datan keräyksen ja analysoinnin yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkossa olisi tärkeää poimia kansalaistieteen toteuttamisen hyviä käytänteitä myös muilta tieteen aloilta, jotta voisimme ehdottaa ohjeistuksen siitä, kuinka kansalaistiedeprojekti tulisi toteuttaa tietojärjestelmätieteiden tutkimuksissa. Vaasan yliopiston tutkimusryhmän; Juho-Pekka Mäkipää, Duong Dang, Teemu Mäenpää ja Tomi Pasanen tutkimus ”Citizen science in information systems research – Evidence from a systematic literature review” esiteltiin systeemitieteiden kansainvälisessä konferenssissa Havaijilla vuoden 2020 alussa. Teksti ja kuva: Juho-Pekka Mäkipää  
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi