TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Istekki mukana historiallisessa uudistuksessa – terveysdata hyötykäyttöön

Istekki on valittu usean hyvinvointialueen ICT-kumppaniksi uudistuksen toteuttamisessa. ICT-ammattilaisille on tarjolla huikeita näköalapaikkoja ympäri Suomea.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on edennyt hyvinvointialueiden rakentamisvaiheeseen. Kyseessä on Suomen historian suurin uudistus, jossa sote-palvelut ja pelastustoimi siirretään hyvinvointialueiden vastuulle. Onnistumisen keskiössä on alueellisten ja kansallisten ICT-ratkaisujen toteutus tiukassa aikataulussa, joka haastaa koko ICT-toimijakentän.

Istekki on julkisomisteinen ICT-yhtiö, joka palvelee kuntia, sairaanhoitopiirejä, hyvinvointialueita sekä huoltovarmuuskriittisiä tukipalvelutoimijoita. Istekin palveluportfolio kattaa perustietotekniikan lisäksi terveyden- ja hyvinvointiteknologian, toimialasovellusten ja tiedolla johtamisen ratkaisut sekä digitaalisen turvallisuuden palvelut.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on tiedon tehokas hyödyntäminen. Hyvinvointialueet alueellisina toimijoina luovat edellytykset yhtenäisille rekistereille ja tietoaltaille.

Tiedon hyödyntämisen ensisijaisena tarkoituksena on taata laadukas hoito. Istekin tarjoamien tietoaltaiden ja palvelujen avulla tarjotaan ratkaisut myös toiminnan johtamiselle, kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle. Ratkaisut mahdollistavat visualisoinnin, automatisoinnin sekä datapohjaisten sovellusten ja lääketieteellisten laitteiden kehittämisen.

Digitaalisen turvallisuuden ratkaisuilla varmistetaan tietoturva, tietosuoja, kyberturvallisuus ja toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa.

Istekki yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa auttaa asiakkaitaan toiminnan kehittämisessä ja digitaalisten ratkaisujen tehokkaassa hyödyntämisessä.

Lue lisää: istekki.fi

Teksti: Juhani HeikkaIstekki on TIVIA-kumppani.
Lue lisää TIVIA-kumppanuudesta


TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä.

TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi