TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
ICT-alan palkitut tekijät
TIVIA Keski-Suomi ry:n stipendirahastosta jaetaan vuosittain tunnustuspalkintoja ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille. Vuoden 2019 kuuden palkitun joukossa oli jyväskyläläinen Shareway Oy. Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologian töitä keskisuomalaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä, sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Stipendien määrän ja suuruuden päättää TIVIA Keski-Suomen hallituksen koolle kutsuma stipenditoimikunta tehtyjen esitysten perusteella. Vuoden 2019 tunnustuspalkintoehdotuksilta toivottiin erityisesti tutkimuksen tai käytännön kannalta merkittäviä ICT-aiheisia opinnäytetöitä, sekä oppilaitoslähtöisiä ICT-alan startup-yrityksiä tai menestyksekkäästi yrityksiin kaupallistettuja tutkimustuloksia tai tuotteita viimeisten viiden vuoden ajalta. Myös muut aiheita käsittelevät käytännön työelämässä tai oppilaitoksissa esiin nousevat huomionarvoiset tietotekniikan tietotyöt ja -teot huomioitiin.

Palkitut työt ja henkilöt

Stipenditoimikunta palkitsi Joni Korpihakolan hänen AMK-opinnäytetyöstään ”Forecasting Nord Pool’s Day-ahead hourly spot prices in Finland”. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda koneoppimista hyödyntäen malli, joka ennustaisi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla Nord Pool -sähköpörssissä Suomen tulevia spot-hintoja. Erityisesti Korpihakolan idea ja sen mahdollistama potentiaali vakuuttivat, siitäkin huolimatta, että siitä ei tiettävästi ole tehty kaupallista tuotetta. Datanomiopintonsa menestyneesti ja nopeasti suorittanut Eemil Ahonen sai Nuori kyky -tunnustuspalkinnon. Hän oli WorldSkillsin MM-kisoissa Kazanissa 2019 paras eurooppalainen opiskelija, sijalla 10. Myös Valtteri Koskivuori palkittiin Nuori kyky -tunnustuspalkinnolla hänen opiskeluunsa liittyvästä ohjelmistoprojektista C-ray, joka osoittaa perehtyneisyyttä asiaan ja on selkeä osoitus hänen osaamisestaan. Professori Nikolay V. Kuznetsov palkittiin kunniamaininnalla hänen merkityksellisestä työstään Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen saralla. Hän on yksi alansa eniten viitatuista tutkijoista maailmalla, ja hän koordinoi Jyväskylän yliopiston ja Pietarin yliopiston yhteistä tohtoriohjelmaa.

Palkitut yritykset

Yksi palkituista yrityksistä on kunniamaininnan saanut Zaibatsu Interactive, joka on verkkosivujensa mukaan ”suomalainen pelikehitysstudio, joka tarjoaa frontend-osaamistaan myös muiden toimialojen koodiprojekteihin”. Stipenditoimikuntaa ilahdutti erityisesti yrityksen toimintamalli, missä alan opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja oikeassa yrityksessä, oikeiden projektien ja työskentelymallien parissa. Yritys tarjoaa samalla mahdollisuuden verkostoitua ja mahdollisuuden olla mukana Suomessa uuden toimialan eli pelikehityksen edistämisessä. Toinen palkituista yrityksistä on Shareway Oy, joka on oppilaitoslähtöinen ICT-alan startup-yritys. Shareway on jakanut aktiivisesti tietoa palvelunsa kehittämisestä paikallisille opiskelijoille ja kannustanut myös heitä yrittäjyyteen.

Opiskelijoiden vastaus kaupungin haasteisiin

Shareway Oy:n perustajajäsenet Eveliina Ventilä, Akseli Jaara, Renne Hirsimäki ja Jaakko Mustalahti ovat aktiivisia, osa jo valmistuneita tietojärjestelmätieteen opiskelijoita Jyväskylän yliopistosta. Shareway sai alkunsa Jyväskylän kaupungin tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan yksityisten parkkipaikkojen käyttöaste on liian matala. Samaan aikaan keskusta-alueen pysäköinti koetaan haasteelliseksi, parkkipaikkaa ei löydy sieltä missä halutaan pysäköidä, tai pysäköinnin hintaa pidetään liian suurena.
Shareway on jakanut aktiivisesti tietoa palvelunsa kehittämisestä paikallisille opiskelijoille
Näin syntyi Shareway-sovellus, jonka avulla yksityiset parkkipaikkojen omistajat voivat helposti vuokrata parkkipaikkojaan silloin, kun eivät itse niitä tarvitse. Samalla parkkipaikkojen omistajat tekevät helppoa lisätienestiä omalla parkkipaikallaan ansaitsemalla jokaisesta toteutuneesta pysäköinnistä 60 % itselleen. Parkkipaikkojen omistajat voivat olla yksityishenkilöitä tai yrityksiä. Yksityishenkilö voi laittaa parkkipaikkansa vuokralle esimerkiksi työpäivänsä ajaksi, kun taas yrityksen parkkipaikat voivat olla vuokralla toimistoaikojen ulkopuolella. Palvelulla halutaan edistää kaupunkien kehittämiseen liittyviä haasteita. Palvelu on avattu Jyväskylässä, ja tavoitteena on siirtyä Suomen muihin kaupunkeihin mahdollisimman pian. Pidemmällä tähtäimellä palvelua aiotaan tarjota myös Suomen rajojen ulkopuolelle. [caption id="attachment_40037" align="aligncenter" width="1000"]Sharewayn sovelluksella näet reaaliaikaisesti vapaana olevat parkkipaikat ja hinnan. Pysäköinti maksetaan myös sovelluksen kautta ja maksat vain siitä ajasta, kun pysäköit. Sharewayn sovelluksella näet reaaliaikaisesti vapaana olevat parkkipaikat ja hinnan. Pysäköinti maksetaan myös sovelluksen kautta ja maksat vain siitä ajasta, kun pysäköit. Kuva: Akseli Jaara[/caption]

Tiiviillä yhteistyöllä ideat liiketoiminnaksi

Shareway Oy toimii kannustavana esimerkkinä siitä, miten tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa saadaan ideasta rakennettua oikeaa liiketoimintaa. Aktiivisella ja suunnitelmallisella otteella oppilaslähtöinen yritys on saanut Keski-Suomessa jo jalansijaa, ja edellytykset mobiilisovelluksen laajemmalle käytölle ovat hyvät. Mobiilisovelluksessa yhdistyy hienolla tavalla helppokäyttöisyys ja resurssien optimaalinen hyödyntäminen. Parkkipaikkojen paremmalla hyödyntämisellä voidaan tulevaisuudessa parantaa viihtyvyyttä ja mahdollistaa elävä ja aktiivinen kaupunkikeskusta samalla, kun vähennetään parkkipaikkojen lisärakentamistarpeet. Shareway Oy:n toiminnan vaihe ja toiminta-ajatus edistää vahvasti Keski-Suomen IT-alaa, ja toivottavasti lähitulevaisuudessa toiminnasta hyötyy myös koko Suomi.
TIVIA Keski-Suomi ry Perustettu 1972 Jäseniä Noin 300 Puheenjohtaja Tapani Krats Aiempi nimi Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry Mitä tekee Järjestää jäsenilleen monipuolista vapaa-ajan toimintaa, koulutusta ja tarjoaa verkoston keskisuomalaisille
Shareway Oy Perustettu 2019 Henkilöstö 5 Toimitusjohtaja Eveliina Ventilä Kotipaikka Jyväskylä Mitä tekee Yksityisten parkkipaikkojen vertaisvuokrausta
Teksti: Tapani Krats, Eveliina Ventilä  
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi