TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Euroopan kolmas tie
Digitaalinen talous luo valtavasti arvoa, mutta se jakautuu varsin epätasaisesti. Suurimpia menestyjiä ovat olleet globaalit alustatalousyritykset, kuten ns. GAFAM eli Google, Amazon, Facebook, Apple ja Microsoft Yhdysvalloissa sekä ns. BAT eli Baidu, Alibaba ja Tencent Kiinassa. Nämä yritykset ovat parhaiten pystyneet hyödyntämään asemaansa ja kasvamaan lyhyessä ajassa markkina-arvoltaan maailman arvostetuimmiksi yhtiöiksi. EUROOPPA ei tunnu pärjäävän tässä taistelussa. UNCTAD:in vastikään julkaiseman Digital Economy Report 2019 -raportin mukaan vain 4 % 70 suurimman alustatalousyhtiön kokonaismarkkina-arvosta on Euroopassa. Tilanne ei näyttäisi nopeasti ainakaan paranevan, sillä alustatalousyritysten kyvykkyys kerätä dataa antaa niille myös etulyöntiaseman tekoälyn hyödyntämisessä, jota puolestaan pidetään yhtenä tärkeimmistä tulevaisuuden teknologioista. AMERIKKALAISTEN menestys nojaa ison kotimarkkinan ohessa sille, että yrityksillä on hyvin vapaat kädet mm. juuri datan hyödyntämiseen. Kiinalaisille etuna on jatkuvasti kasvavien kotimarkkinoiden lisäksi valtion merkittävä rooli siinä, että suuryritykset voivat hyödyntää kansalaisista kerättyä dataa. Euroopassa yksityisyyttä ja tietosuojaa pidetään korkeassa arvossa ja kilpakumppaneiden toiminta tuntuu sopimattomalta. Haussa onkin ns. kolmas tie - eurooppalaisiin arvoihin tukeutuva ja kotimarkkinoita rakentava malli, jolla Eurooppa parantaisi sijoitustaan globaalin digitalouden mittelöissä. MONET EUROOPPALAISET vaikuttajat ovat vakuuttuneita siitä, että kolmas tie rakentuu etiikan, diplomatian ja vastuullisuuden varaan. Suomessa uskotaan myös kuluttajien aktiiviseen rooliin datanhallinnassa. Majakkana kaiken keskellä on luottamuksen rakentaminen ja säilyttäminen. Teknologian kehittyessä ihmisen elämästä yhä suurempi osa siirtyy digimaailmaan. Tämä kehitys voi jatkua vain, mikäli todella luotamme digitaalista elämäämme hallinnoiviin palveluntarjoajiin. Jussi Nissilä, toimitusjohtaja, TIVIA
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi