TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Etäopetuksen näytön paikka
Kymmenet etäopetuksen ja verkkopedagogiikan asiantuntijat laativat talkoilla IT-kouluttajat ry:n aloitteesta vajaassa parissa viikossa Etäopetuksen näytön paikka -oppaan vapaasti käytettäväksi kaikille Suomen opettajille. Oppaassa on etäopetusohjeet perusopetukseen, toiselle asteelle eli lukioon ja ammatilliseen koulutukseen, korkeakouluille ja vapaaseen sivistystyöhön. Idea oppaan laatimisesta syntyi IT-kouluttajat ry:n hallituksen kokouksessa lauantaina 14.3.2020 Tarmo Toikkasen aloitteesta. Hän tiedotti ideasta vielä samana iltana Twitterissä. Vajaassa vuorokaudessa mukaan oli ilmoittautunut jo viitisenkymmentä kokenutta verkkopedagogiikan asiantuntijaa. Nopea innostus osoitti, miten tärkeäksi opas koettiin suomalaisen opetuksen koko kentässä. Etäopetuksen näytön paikka -videoneuvotteluun 18.3.2020, jonka Adobe Connect -yhteyden Ilona IT tarjosi, osallistui parisensataa opetusalan ammattilaista. Samanaikaisesti oppaan kimpussa Google Drivessa työskenteli noin sata kirjoittajaa. Opasta jatkotyöstettiin itsenäisesti ja pienryhmissä seuraavien päivien aikana. Wikimedia Suomi ry:n Tero Toivanen siirsi oppaan Wikikirjastoon jatkojalostettavaksi 24.3.2020 – siis vain kymmenen päivää sen jälkeen, kun idea etäopetusoppaasta Suomen kouluille oli syntynyt. Wikikirjastossa opas on automaattisesti avoimesti lisensoitu ja näin sen sisältöjä voi huoletta käyttää ja vaikka kopioida, kun vain muistaa mainita lähteen. Wikikirjastossa opas myös pysyy ajantasaisena, sillä sitä on siellä helppo muokata ja päivittää. Opettajat, oppijat ja huoltajat pääsevät näin helposti laajentamaan tietämystään etäopetuksesta ja saavat vastauksia sen herättämiin kysymyksiin. Suomalaiset opettajat joutuivat kovan paikan eteen, kun heidän piti hetkessä luoda mahdollisuudet etäopetuksen toteuttamiseen. Tämä tarkoitti lähes kaikille uusien välineiden, ohjelmien ja sovelluksien oppimista. Jälleen kerran suomalaiset opettajat osoittivat, kuinka osaavia ja luovia he ovat. Suuri kiitos kuuluu myös oppilaille ja heidän huoltajilleen, joita ilman tämä ei olisi ollut mahdollista. Lisätietoja: http://okf.fi/etaopetuksennaytonpaikka Teksti: Eija Kalliala, Tarmo Toikkanen ja Tero Toivanen, IT-kouluttajat ry
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi