TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Esa Korvenmaa
Palstan ensimmäinen kirjoittaja on Ciscon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja sekä TIVIAn hallituksen puheenjohtaja Esa Korvenmaa. Esa antaa viisi arvokasta vinkkiä kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ICT-alalla. Palstan ensimmäinen kirjoittaja on Ciscon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja sekä TIVIAn hallituksen puheenjohtaja Esa Korvenmaa. Esa antaa viisi arvokasta vinkkiä kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ICT-alalla.
  1. Ole utelias ja halukas uudistumaan - Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisen täytyy olla kiinnostunut uudesta teknologiasta ja sen tuomista mahdollisuuksista eri toimialoilla. ICT-alan hienous piilee siinä, että ala muuttuu jatkuvasti. Muutos tapahtuu koko ajan nopeammin ja tietotekniikkaa hyödynnetään mitä erilaisimmilla tavoilla. Itseään pääsee kehittämään monin eri tavoin, jolloin oma markkina-arvo nousee.
  2. Luo verkostoja Suomessa ja maailmalla - Globaali verkostoituminen on ICT-alalla kaiken A ja O. Vaikka alalla tehdään paljon itsenäisiä töitä omilla vahvuusalueilla, roolit kuitenkin vaihtelevat ja jokainen on jatkuvasti tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ympäri maailman. Perinteinen käsitys IT-nörteistä antaa alan ammattilaisista täysin vääränlaisen kuvan – yksin nörtteilemällä ei pärjää.
  3. Ruoki ja käytä luovuuttasi - Usein luovista ammateista puhuttaessa ajatellaan ensimmäisenä taiteilijoita ja muusikoita, mutta ICT-alalla luovuutta käytetään kaikilla osa-alueilla. Alan perustehtäviin kuuluva ohjelmointi on erittäin luovaa hommaa, jossa omia ajatuksia voi jalostaa todella pitkälle ja nähdä, kuinka ne toteutuvat käytännössä. Ohjelmointiin kuuluu syvällistä ongelmanratkaisua, uuden luomista ja maailman muuttamista. Sen avulla pääsee tuottamaan uutta sisältöä ihmiselämän eri alueille. Ohjelmointi toimii loistavana pohjana minkälaiselle IT-uralle tahansa, ja on tulevaisuudessa kaiken keskiössä – siitä tulisi jo tehdä kouluaine.
  4. Hanki ymmärrystä toiselta toimialalta, jotta voit soveltaa ICT-osaamistasi - Tulevaisuudessa ICT-alan menestyjillä on oman alansa asiantuntijuuden lisäksi ymmärrystä jostain toisesta toimialasta. Digitalisaatio tulee muuttamaan joka ikisen alan toimintamalleja, sillä fyysiset prosessit muuttuvat digitaalisiksi ja automatisoituvat. ICT-osaamisen lisäksi myös muiden toimialojen ymmärrys ja osaaminen on tärkeää, jotta pystyy soveltamaan omaa ICT-osaamistaan ja näkee, mitä kaikkea ICT:llä voi saada aikaan.
  5. Jos harkitset suunnanmuutosta, lähde rohkeasti ICT-alalle! - Tulevaisuudessa ICT-ala ei oikeastaan ole enää oma alansa, vaan digitalisoitumisen myötä ihmiset, data, laitteet ja prosessit yhdistyvät Internet of Everything -mallin mukaisesti. Jokainen toimiala on tällä hetkellä rajussa muutoksessa, ja ICT-osaajat muuttavat maailmaa. ICT-ala tarjoaa monipuolisia tehtäviä, ja on palkkaukseltaan harvinaisen tasa-arvoinen ja korkeatasoinen. Ala on säilynyt miesvaltaisena vääristä syistä, ja kannustankin nuoria naisia harkitsemaan ICT-alaa mahdollisena urapolkunaan. Mahdollisuudet ovat rajattomat!
 
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi