TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Eroon kehittämisen esteistä
Vuonna 2010 julkaistussa kirjassa etsin syitä projektien epäonnistumisille ja pyrin johtamaan syistä menettelytapoja, joiden soveltaminen nostaisi projektien onnistumisen todennäköisyyttä. Projektin epäonnistumisen juurisyiden etsintä johti projektin alkuun ja päättyi silloin siihen. Jo tuolloin minua haittasi se, että minulla ei ollut tarjota projektin alun virheille ja puutteille juurisyytä projektin ulkopuolelta. Mitä sitten projektin ulkopuolelta löytyy sellaista, joka vaikuttaa projektin onnistumiseen? Tätä selvitettiin IT Forumissa jo vuonna 2019 ja työn pohjalta hahmottui kolme kehittämisen osa-aluetta, joiden puutteilla on vaikutusta projektien onnistumiseen: projektitekniikka, johtamisjärjestelmä ja organisaatiokulttuuri. Vuonna 2020 lähdin IT Forumin työn pohjalta haastattelemaan organisaatiokulttuurin tutkimuksen keinoin asiantuntijoita ja johtajia, jotka olivat hiljattain vaihtaneet työnantajaa tai joiden esimies tai työnantajan omistaja olivat hiljan vaihtuneet. Epäjatkuvuuskohdat kun auttavat oivaltamaan, mikä ennen tai nyt on hyvää tai huonoa. Mikä toimii ja mikä ei. Työn pohjalta syntyi 80-sivuinen ytimekäs Kehittämisen ihannetilanne -kirja, joka julkistettiin 24.9.2020. Kirja ei ole keittokirja, jonka ohjeita noudattamalla organisaationsa kehittämisympäristöstä saisi ihanteellisen. Kirja on pikemminkin kokoelma kehittämiseen vaikuttavista asioista, joita tutkimalla voi oivaltaa, mikä omassa organisaatiossa mättää ja mikä toimii. Kirjan tarkoituksena on auttaa kehittämisestä vastuussa olevia poistamaan ympäristönsä heikkouksia ja kehittämään vahvuuksia. Tietotekniikan tutkimussäätiö on tukenut kirjan kirjoitustyötä. Kirjaa varten toteutettiin 22 haastattelua pandemia-aikana digitaalisin työvälinein.
Katso webinaaritallenne kirjan julkistuksesta. Teksti: Reino Myllymäki
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi