TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Docker-konttiteknologia
Elokuussa Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry (Ketky) järjesti jäsenilleen Docker-konttiteknologiakoulutuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) tiloissa. Docker-konttiteknologia tarjoaa liikkuvuutta DevOps-toimintamallille, koska käytännössä ohjelmistokehittäjällä on käytössä sama ympäristö kuin tuotannolla. Tällöin ohjelmistokehittäminen on riippumaton alustasta. Kontteja ei tarvitse päivittää, vaan ongelman tullessa tehdään hetkessä uusi. Valmiita kontteja on tarjolla paljon mm. dockerhubissa, jolloin tyhjästä ei tarvitse aloittaa. Koulutuksen käytännönharjoituksissa lähdimme liikkeelle Dockerin peruskäytöstä, miten kontti otetaan käyttöön ja kuinka hallitaan valmiita kontteja. Sen jälkeen tutkimme, kuinka valmiita kontteja kustomoidaan ja kuinka tehdyt muutokset tallennetaan uudeksi kontiksi. Samalla kävimme läpi, mitä kontin sisällä on hyvä säilyttää ja mitä tulisi välttää. Konteista saadaan liikuteltavia, kun osataan hyödyntää Environment-muuttujia. Muuttujilla pystytään konttia käynnistäessä määrittämään kontin tarvitsemat tiedot, esim. tietokannan osoite, käyttäjätunnus ja salasana. Näin kontti on suoraan valmis käytettäväksi, eikä sinne tarvitse koodata valmiiksi pysyviä osoitteita. Kolme tuntia oli lyhyt aika Docker-koulutukselle, mutta virtuaalikoneiden ollessa valmiina, pystyimme keskittymään harjoitteluun. Osallistujien mielestä aihe oli mielenkiintoinen ja koulutus oli onnistunut. Käytännön harjoitusten aikana kävimme läpi parhaita käytänteitä eri tilanteisiin. Yleisö oli todella aktiivista, ja kysymysten herätessä asiat testattiin käytännössä. Koulutus järjestettiin JAMKin tiloissa Lutakon kampuksella, koska halusin pikaisen perehdytyksen jälkeen pitää pääpainon käytännön tekemisessä. Oppiminen käytännön tekemisen kautta on yleistä meillä JAMKilla. Työssäni hyödynnän kontteja lähes päivittäin. JAMKin IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys-, ja koulutuskeskuksessa (JYVSECTEC – Jyväskylä Security Technology) tutkimme mm. konttien turvallisuutta skaalautuvissa ympäristöissä.   Teksti: Kouluttaja Jarmo Viinikanoja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi