TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Digitalisaatiota perusopetukseen
TIVIA Pohjanmaa järjesti Vaasassa joulun alla keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin digitalisaatiota ja robotiikkaa niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. Opintopolun rakentaminen digitalisaatiosta kiinnostuneille oppilaille eskarista ensimmäiseen työpaikkaan on avainasemassa osaajapulan ratkaisemisessa. Kehittämisriihessä oli mukana Vaasan kaupungin perusopetuksen aluerehtori Johanna Olsson ja TVT-pedagogi Nina Antila sekä kaupungin kehittämispäällikkö Sari Tarvonen. Korkeakoulutusta edusti Vaasan ammattikorkeakoulun vt. rehtori, tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen. Lähikunnasta Isoakyröä edusti tuore hyvinvointijohtaja Antti Iivari. Robotiikkaan ratkaisuja tarjoamassa oli LuMa-keskuksen projektipäällikkö Maarit Mäkelä. Jorma Tuominen kertoi huolestaan nuorten osaajien lähtemisestä alueelta opintojen perässä Etelä-Suomeen. On iso asia, että saadaan osaajia jäämään alueelle. Sillä turvataan alueen ja sen ympäristön elinvoimaisuus. Ympäristökunnille Vaasan menestyminen on elinehto. Vaasan alueella on hieno meininki; täällä vaan aletaan tehdä asioita, vaikka rahaa ei olisi. Tällä hän viittasi myös TIVIAn aktiiviseen rooliin alueella. Digiosaamista tulee saada jo varhaiseen opetukseen. Maarit Mäkelä kertoi, että Vaasan ongelmana ulkopaikkakuntalaiselle on se, että ruotsin kieli pelottaa monia. Maarit on itsekin muuttanut Vaasaan Helsingistä. Hän toi esille sen, että aina pitää tuntea joku, että asiat menevät eteenpäin. Tähän verkostojen luomiseen ja niiden tarjoamiseen TIVIA antaa hyvät puitteet. Johanna Olsson totesi opetussuunnitelman antavan mahdollisuuden lisätä tietotekniikkaa ja robotiikkaa opetukseen. Kouluissa on jo nyt digitutoreita. Näitä digitutoreita voitaisiin käyttää hyväksi yhteistyössä LuMa-keskuksen kanssa digiosaamisen lisäämiseksi. Isokyrö halutaan mukaan myös nuorten digiosaajien tekijäksi. Tästä niin Iivarin Antilla kuin Tuomisen Jormallakin oli yhteneväiset näkemykset. LuMa-keskusta halutaan tuoda lähemmäs isokyröläisiä nuoria. Kuntaan perustetaan digikerho ja myös opetussuunnitelmaan tehdään tarvittavia muutoksia. Teksti: Antti Lintala Kuva: Arto Erkkilä

DIGI-päiväkoti

Varhaiskasvatukseen halutaan tuoda yhä enemmän digitaalisia ja robotiikkaa hyödyntäviä laitteita sekä sovelluksia. Tästä esimerkkinä Vaasaan ollaan perustamassa ensimmäistä Digi-päiväkotia. LuMa-keskuksen rooli on siinäkin merkittävä. TIVIA voisi toimia päiväkodin kummina! TIVIA kun haluaa olla mukana vaikuttamassa aina varhaiskasvatuksesta saakka!

Mikä on LuMa-keskus?

Pohjanmaan LuMa-keskus toimii Vaasan yliopiston yhteydessä. Sen tehtävänä on edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista. Pohjanmaan LuMa-keskus on osa kansallista LUMA-keskus Suomea, johon kuuluu yhteensä 13 keskusta suomalaisten yliopistojen ja yliopistokeskusten yhteydessä. LuMa-keskus tarjoaa koulutus- ja kerhotoimintaa alueensa kunnille ja oppilaitoksille. Lisäksi sinne voidaan järjestää oppilaitosvierailuja. TIVIA Pohjanmaa tulee järjestämään TIVIA verkostotapahtumana vierailun jäsenilleen Pohjanmaan LuMa-keskukseen alkuvuonna 2020.  
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi