TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Äänestä tulevaisuuden digiä ja teknologiaa

Kevät on jo pitkällä ja kesäkuun alun eurovaalit ovat lähellä. Suomessa europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Vaalit tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen seuraavien viiden vuoden ajan. EU:lla on merkittävä rooli sääntely-ympäristön muokkaajana, joka voi joko edistää tai estää teknologisen kehityksen ja innovaation. Siksi on tärkeää, että äänestäjät, ehdokkaat ja erityisesti teknologia-alan toimijat ymmärtävät tulevien vaalien merkityksen.

Teknologinen kehitys etenee jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Kuluvalla vaalikaudella teknologian sääntelyn määrä on kasvanut, tämä vaikuttaa niin suomalaisten kuin kaikkien muidenkin eurooppalaisten digitaaliseen arkeen. On välttämätöntä, että säädökset pysyvät teknologian kehityksen tahdissa. Näin varmistamme, että eurooppalaiset yritykset säilyttävät kilpailukykynsä globaalien kilpailijoidensa rinnalla. Esimerkiksi tekoälyn kehitykseen liittyvät eettiset ja käytännölliset pohdinnat vaativat päätöksentekijöiltä syvällistä ymmärrystä alasta, jotta voidaan luoda oikeudenmukaisia ja tehokkaita sääntöjä.

Europarlamenttivaalien äänestysprosentti Suomessa on historiallisesti ollut alhainen verrattuna kansallisiin vaaleihin, mikä korostaa kansalaisten vähäistä innostusta EU-tason päätöksentekoon. Vaikka viimeisimmissä EU-vaaleissa 2019 luvut äänestysaktiivisuudesta osoittavat pientä kasvua, ne ovat silti merkittävästi matalampia kuin esimerkiksi eduskuntavaalien äänestysprosentit. Tämä osoittaa, että EU-vaalit eivät houkuttele äänestäjiä uurnille samalla tavalla kuin kansalliset vaalit, vaikka EU-tason päätöksenteon merkittävyys on vähintään yhtä suuri.

Rohkaisen jokaista, jolla on äänioikeus, käyttämään sitä tulevissa vaaleissa. Valitsemalla ehdokkaita, jotka todella ymmärtävät teknologisen uudistuksen ja digitaalisen kasvun tärkeyden, voimme yhdessä varmistaa, että Eurooppa säilyy kilpailukykyisenä. Äänestämällä voimme tukea digitaalista muutosta, joka edistää kestävää kehitystä ja talouden kasvua. Tämä on tilaisuutemme vaikuttaa – käytetään se hyvin.


Kirjoittaja
Joona Haavisto
Hallituksen jäsen
TIVIA

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi