TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY

3D-tulostus on digitaalinen teknologia, johon siirtymällä tuetaan yritysten vihreää siirtymää. 3D-tulostuksen avulla pystytään tuotteita valmistamaan energiatehokkaammin. Kun monimutkaiset muodot valmistetaan vähemmällä materiaalilla, syntyy vähemmän jätettä. Pienten sarjojen tuotantoon 3D-tulostus on sopinut erinomaisesti, jolloin säästetään varastointi- ja logistiikkakuluissa. Toisaalta voidaan tuottaa isompia sarjoja, joissa jokaisella osalla voi olla oma muotonsa. Esimerkiksi 90 % maailmalla myydyistä kuulolaitteista on 3D-tulostettuja. 

3D-tulostuksella on jo merkittävä rooli valmistavan teollisuuden piirissä. Viimeisten 10 vuoden aikana kehitys on ollut vuosittain 27 %. Innovointi on tuottanut uusia ratkaisuja lääketieteen teknologiasta ilmailuun ja vaateteollisuudesta autoteollisuuteen. Uusi teknologia mahdollistaa erilaisten materiaalien hyödyntämisen tuotannossa, joka luo mahdollisuuksia kehittää tuotteita eri toimialoille. 

Hankkeen tausta 

Suomessa käynnistyi 08/2023 hanke, joka on seitsemän TKI-toimijan toteuttama ja kestää 07/2027 saakka. Projekti on nimeltään 3DTY ja se kuuluu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,2 meur. Rahoitus tulee pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Myös REDU on osaltaan mukana rahoituksenkin osalta. 

Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä toimii projektin koordinaattorina. Mukana ovat myös REDU, Savonia AMK, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen AMK sekä DIMECC Oy:n FAMN ja FAME ekosysteemit, joista ensimmäinen edistää pk-yritysten digitalisaatiota ja jälkimmäinen fokusoi 3D-tulostukseen. Projektissa on mukana parikymmentä yritystä ympäri Suomea, esimerkiksi Kemppi, Lappset, Miilux, HT Laser, Ponsse ja Pohjoisen Luonto ja Genelec.

3DTY -projektin tavoitteena on kehittää teollisuuden tuotantoa, tuottavuutta sekä kilpailukykyä Suomessa. Erityisesti suurten kappaleiden 3D-tulostukseen tämä projekti tuottaa uutta osaamista, kokemuksia sekä konkretiaa. Tavoitteena on myös yhteistyöverkostojen vahvistaminen, jolloin voidaan hyödyntää EU:n tutkimusverkostoja, kuten Vanguard Initiativea, sekä rahoituksen lähteitä, kuten Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Paikallisesti hankkeessa toteutetaan yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maakuntien omien erikoistumisiensa strategioita. 

3DTY -projektipäällikön haastattelu

Esittely

Olen Maxim Narbrough, 3DTY-hankkeen projektipäällikkö Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUlla.

Taustallani on pitkä historia muotoilualan eri tehtävissä, tuotekehitystä, mekaniikkasuunnittelua, kehittämishankkeiden suunnittelutyötä ja muotoilu-yrittäjyyttä. Viimevuosina 3D-tulostus ja algoritmiavusteinen suunnittelu ovat nousseet merkityksessään.

Miten olet päätynyt projektiin

Taustani muotoilun, teollisen tuotannon ja 3D-tulostuksen saralla vaikuttivat vahvasti työpaikan saamiseen.

Mitä projektilla lyhyesti kuvattuna tavoitellaan

3DTY-projektin tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat sekä parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja hyödyntämällä parasta maailmalta saatavilla olevaa osaamista. Hankkeessa keskitytään sekä metallien että polymeeri-/komposiittimateriaalien tulostukseen.

Projektin eteneminen

Projekti on edennyt hyvin ja aikataulussa.

Mitkä ovat projektin aikana ilmenneet haasteet 

Suurimmat haasteet liittyvät tulostusprosessien hallintaan, täysin uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseen ja tiedon soveltamiseen yksittäisiin yritystapauksiin. Vaikka suurten kappaleiden 3D-tulostusmenetelmät kehittyvät nopeasti ja tarjoavat lukuisia etuja, usein valmiita ratkaisuja ei vielä ole tarjolla. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan perusteellista tutkimustyötä, ennen kuin sopiva ja toteutuskelpoinen ratkaisu löytyy. 

Miten haasteista on selvitty

Projekti on tarjonnut erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alan huippuosaajien kanssa, joka on auttanut ratkaisemaan vaikeimmatkin haasteet. Tiimiimme asiantuntijat Jakob Haerting ja Severi Salmirinne ovat olleet erityisen innokkaita ja aktiivisia selvittämään teknisiä ratkaisuja ja alan kärkitietoa.

Mitä matkalla on opittu

- Robotiikan ohjaustekniikan lainalaisuudet
- Tulostusratojen suunnittelu sekä G-koodin käsittely
- Algoritmiavusteinen suunnittelu
- Tulostusmateriaalien prosessointi
- Eri prosessien lainalaisuuksiin tutustuminen (esim. Metallitulostus)
- Suurten kappaleiden 3D-tulostuksen teollinen soveltaminen

Kenelle markkinoidaan ja myydään

DIMECC Oy hoitaa viestinnän FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) verkoston kautta. FAME on teollisuuden ekosysteemi, joka pyrkii lisäämään lisäävän valmistuksen roolia Suomessa.

Kumppanuuksia ja yhteistyötä luodaan näiden ryhmien kanssa: yritykset, teollisuus, opiskelijat, muut koulutuslaitokset ja tutkimuslaitokset. Yhteistyökumppaneihin lukeutuu myös mukaan materiaalin valmistajia, ajoneuvo- teollisuus, paikalliset- ja pienyritykset. 

Miltä kilpailutilanne maailmalla näyttää

Emme sinänsä kilpaile. Vahvistamme yhteistyöverkostoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yleisesti kilpailutilanne on kiivas ja ala kehittyy kovalla vauhdilla uuden teknologian ja osaamisen pohjalta.

Tulokset ja niiden arviointi tällä hetkellä?

Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja odotamme innokkaasti mihin kaikkeen yhteistyö vie.

Vapaa sana

On hienoa osallistua teollisen 3D-tulostuksen sovellusten kehittämiseen ja nähdä uusia mahdollisuuksia kehittyvän ja kypsyvän. On ollut myös hienoa tehdä yhteistyötä muiden verkoston jäsenten kanssa ja oppia heidän osaamisestaan.


Suomelle on tärkeää olla mukana digitaalisten työkalujen ja toimintojen kehittämisen etulinjassa sekä tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. 3DTY-projekti tuottaa osaamista ja työpaikkoja ihmisille, innovaatioita yrityksille ja elinvoimaa alueille.

Kirjoittaja

Nina From
Markkinointi- ja myyntijohtaja
TIVIA

Lähteet ja lisätiedot: redu.fi, 3dty.fi, savonia.fi/3D

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi