TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Vuoden 2020 tietojärjestelmätieteilijä on Esko Penttinen

Tietojenkäsittelytieteen seura ry:n tietojärjestelmätieteen SIG (TJT-SIG) on valinnut KTT Esko Penttisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuoden tietojärjestelmätieteilijäksi.

Esko Penttisen tutkimus tarkastelee tietotyön prosesseja ja niissä käytettäviä tekoälypohjaisia tietojärjestelmiä sekä erilaisia automaatiotyökaluja. Konteksti Penttisen tutkimuksiin kumpuaa useimmiten organisaation taloushallinnon prosesseista, jotka ovat otollisia tutkimuskohteita tekoälylle ja automaatiolle niiden informaatiointensiivisyyden johdosta.

Penttinen on julkaissut tutkimustaan tietojärjestelmätieteen huippulehdissä, joista esimerkkejä ovat Management Information Systems Quarterly (MISQ), Journal of the Association for Information Systems (JAIS), Information Systems Journal (ISJ) sekä Journal of Information Technology (JIT).

Penttinen on opettanut liiketoimintaprosessien kehitystä ja tietojärjestelmien strategista johtamista. Penttinen on kirjoittanut useita opetuksen tukena käytettäviä opetuscaseja ja julkaissut niitä eri areenoilla, mikä on mahdollistanut niiden käytön yliopistoissa maailmanlaajuisesti. Penttinen on valittu laitoksensa vuoden opettajaksi. Penttinen on väitellyt Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 2007.

”Tutkimustoimintani nojaa usein vaikeasti saavutettaviin uniikkeihin tutkimusaineistoihin, joissa käsittelemme sensitiivisiä ongelmia kuten tietotaidon rapautumista, tekoälyn käyttöönottoon liittyviä eettisiä kysymyksiä tai organisaation kyvyttömyyttä luopua vanhentuneesta tietojärjestelmästä”, toteaa Penttinen.

Vuoden tietojärjestelmätieteilijä -valintaraadissa olivat tänä vuonna mukana tietojärjestelmätieteen professorit Reima Suomi (Turun yliopisto), Mikko Ruohonen (Tampereen yliopisto), Tero Vartiainen (Vaasan yliopisto) ja vuoden 2019 tietojärjestelmätieteilijä apulaisprofessori Markus Salo (Jyväskylän yliopisto).

”Tänä vuonna valinnassa painotimme tieteellisen tiedon ja sen kehittämisen laatua”, täsmentää professori Tero Vartiainen, joka toimii TJT-SIG:n puheenjohtajana ja jatkaa ”Pyrimme nostamaan esille esimerkillisiä ja ansioituneita tutkijoita, jotka toimivat tutkija-ammatillisina roolimalleina akateemiselle yhteisölle.”

Vuoden tietojärjestelmätieteilijä julkistettiin Tietojenkäsittelytieteen päivillä 25.8.2021. Päivät järjesti Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Tilaisuus järjestettiin etänä.

Lisätietoja

KTT Esko Penttinen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, esko.penttinen(at)aalto.fi, +358 40 5754520

Professori Tero Vartiainen, TJT-SIG:n puheenjohtaja; tero.vartiainen(at)uwasa.fi, +358 29 449 8588


Tietojenkäsittelytieteen Seura ry on TIVIAn jäsenyhdistys. Tietojenkäsittelytieteen Seura ry perustettiin vuonna 1982 toimimaan tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, sekä edistämään tietojenkäsittelytieteen tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista ja tutkimuksesta tiedottamista.
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi