TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Uusi greenict.fi-portaali digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksista julkaistu, sisältää tietopankin ja verkkotyökaluja vastuullisen digiliiketoiminnan kehittämiseen

Erilaisten digipalvelujen runsas käyttö, datan varastointi ja videoiden kulutus on johtanut ICT-laitteiden ja -palvelujen hiilijalanjäljen suureen kasvuun. Alalla on kuitenkin myös suuri kädenjälkipotentiaali, eli panostukset kestävään digitalisaatioon voivat vähentää päästöjä muilla aloilla, kuten liikenteessä tai teollisuudessa. Tuore greenict.fi-portaali tarjoaa tietoa organisaatioille digitaalisen hiilijalanjäljen minimoimisesta ja hiilikädenjäljen kasvattamisesta yhteen paikkaan.

Portaali sisältää esimerkiksi Green ICT -sovelluskehittäjän ja -hankkijan oppaat, runsaan webinaaritallenteiden kokoelman ja syyskuussa 2023 julkaistavia työkaluja, jotka tukevat organisaatioita vähäpäästöisemmän digitalisaation polulla.

Portaali on syntynyt osana Green ICT -hanketta, jota TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIVIA ry ja LUT-yliopisto ovat toteuttaneet vuosina 2021–2023 Uudenmaan liiton myöntämällä EU-rahoituksella. Hanke on valmentanut Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon ja tukenut yksityistä ja julkista sektoria tekemään vihreämpiä digihankintoja. Hanke on tietopankin ja työkalukehityksen lisäksi muun muassa tavoittanut infowebinaarein yli 1 000 organisaatiota ja perustanut Green ICT -ekosysteemin kaikille aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille.

Liikenne- ja viestintäministeriön ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian mukaan
erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutusta ja 3–5 prosentista globaaleja kasvihuonepäästöjä. GeSI SMARTer -raportti puolestaan toteaa, että oikeilla ICT-avusteisilla toimilla voidaan tämän vuosikymmenen aikana pienentää maailman kokonaishiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia. Green ICT -hankkeen oma selvitystyö kertoo yritysten kiinnostuksesta edistää ilmasto- ja ympäristöystävällistä digitalisaatiota. Tiedon ja konkretian puute hidastaa kehitystä.

“Tietoisuus ICT-alan ympäristövaikutuksista on kasvanut paljon viimeisten vuosien aikana ja tutkimustuloksia tulee jatkuvasti lisää. Internet ja ohjelmistot eivät toimi ajatuksen voimalla,  ja esimerkiksi laitteiden elinkaarien arvoketjuihin liittyy tuhansia tuotantoketjuja, aina raaka-aineiden hankinnasta kierrätykseen”, tähdentää Green ICT -hankkeen projektipäällikkö Antti Sipilä. “Tieto täytyy viedä käytäntöön, ja siksi olemme julkaisseet portaalin, oppaat ja työkalun auttamaan organisaatioita Green ICT -toimissa. Kestävään ICT:hen panostaminen on investointi nopeasti kasvavaan markkinaan.”

“IT-alan vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat edelleen voimakkaassa kasvussa”, muistuttaa Exove Oy:n perustaja-kasvujohtaja ja Koodia Suomesta ry:n pj. Janne Kalliola, joka on toiminut Green ICT -hankkeessa ohjausryhmän puheenjohtajana. “Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että meillä on Green ICT:n kaltaisia verkostoja luomassa muutosta ja toivoa. Ekosysteemin avulla voimme yhdistää voimamme ja saada IT-alan päästöt kuriin askel askeleelta.”

Portaali täydentyy syksyn aikana esimerkiksi Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hankkeen julkaisuilla, kuten julkisen sektorin omalla kriteeristöllä Green ICT -hankinnoista.

Tutustu Green ICT -portaaliin

https://greenict.fi

Lähteitä

ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, 2021: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162910
GeSI SMARTer: https://smarter2030.gesi.org

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Antti Sipilä
Projektipäällikkö, Green ICT -hankkeet, TIEKE
+358 44 98 44 646
antti.sipila@tieke.fi

Janne Kalliola
Kasvujohtaja ja perustaja, Exove
Puheenjohtaja, Koodia Suomesta ry
Puheenjohtaja, Green ICT -hankkeen ohjausryhmä
+358 40 558 1796
janne@exove.fi

Jari Porras
Ohjelmistotuotannon professori, LUT-yliopisto
+358 400 555 427
jari.porras@lut.fi

Juha Lappi
va. toimitusjohtaja, TIVIA
+358 44 528 0892
juha.lappi@tivia.fiJaa tämä kirjoitus
Arkistoi