TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA valitsi uuden hallituksen

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry valitsi hallituksen puheenjohtajaksi toiselle kaudelle Juha Lapin. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Joona Haavisto, Tommi Mikkonen, Pete Nieminen, Pekka Nurminen ja jatkokaudelle Minna Oksanen. Hallituksen jäseninä jatkavat Joon Boucht, Antti Lintala ja Timo Valli. Valittu hallitus edustaa laajasti koko maata sekä kattavasti erilaista it-osaamista. Asiasta päätettiin TIVIAn kehityspäivien ja liittokokouksen yhteydessä viikonloppuna, jolloin hyväksyttiin myös kasvuun tähtäävä toimintasuunnitelma.

Vuodelle 2020 hyväksytty toimintasuunnitelma sisältää merkittäviä kasvua tukevia panostuksia tapahtuma- ja koulutustarjontaan sekä yrityksille ja yhteisöille suunnattuihin kumppanuuspalveluihin sekä oppilaitosyhteistyöhön. Kasvutavoitteen taustalla on halu tuoda ratkaisuja ammattilaisten ja yritysten osaamisen kehittämiseen. "Ohjelmistojen ja teknologian käyttö arkipäiväistyy kaikilla toimialoilla, ei pelkästään it-alan yrityksissä. Tämän seurauksena erityyppistä asiantuntijuutta tarvitaan entistä enemmän niin käyttäjien kuin kehittäjien rooleissa. Tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä ohjelmistojen ja teknologian erilaisia asiantuntijoita koskevan kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi, pelkkä puhe koodaripulasta ei riitä”, toteaa hallituksen puheenjohtajana jatkava Juha Lappi.

TIVIA kasvaa myös yhdellä yhdistyksellä, kun liittokokouksessa hyväksyttiin DAMA Finland ry liiton uudeksi valtakunnalliseksi teemayhdistykseksi. DAMA Finland tuo TIVIA-yhteisöön paitsi tiedonhallinnan hyviä käytäntöjä sekä sertifiointi mahdollisuuksia, myös uusia osaajia ja alan yrityksiä.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry on Suomen johtava puolueeton tieto- ja viestintätekniikan alan liitto, joka tarjoaa osaamisverkostoja digitaalisen Suomen parhaaksi. Yhteisö muodostuu kolmestakymmenestä eri teemoja, alueita ja ryhmiä edustavista jäsenyhdistyksestä. TIVIA toimii jäsentensä osaamisen kehittämisen ja verkostojen alustana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jussi Nissilä, 040 522 0720, jussi.nissila(at)tivia.fi

kategoriassa Tiedotteet
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi