TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Palvelukehittämisen tehostaminen modulaarisella suunnittelulla -kysely

Tervetuloa vastaamaan Palvelukehittämisen tehostaminen modulaarisella suunnittelulla -kyselyyn, jonka toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Finnish Hub for Digitalization -tutkimuskeskus, Ruhr-Universität Bochumin yliopisto ja TIVIA.   

Modulaarisuus käsitetään tässä tutkimuksessa suunnitteluperiaatteena, jossa monimutkainen tuote tai palvelu koostuu useista osista (moduuleista), joita voidaan lisätä, parannella tai vaihtaa itsenäisesti ilman, että koko järjestelmää tarvitsee muuttaa. Modulaarisuus antaa yrityksille mahdollisuuden tarjota enemmän vaihtelua tuotteiden ja palvelujen osalta, parantaa joustavuutta, yksinkertaistaa monimutkaisia järjestelmiä, parantaa laatua ja säästää kuluissa.

Sinun kannattaa vastata noin 10–15 minuuttia kestävään kyselyyn, jotta voimme yhdessä auttaa suomalaisia yrityksiä nostamaan kilpailukykyä ja tehostaa palvelukehitystä- ja innovaatiotoimintaa.

Vastaa kyselyyn

Pyydämme Sinua vastaamaan kyselyyn 18.12.2022 mennessä.

Halutessasi voit osallistua myös arvontaan. Osallistuneiden kesken arvotaan viisi 100 euron S-ryhmän lahjakorttia. Arvonta suoritetaan kyselyn sulkeuduttua ja lahjakortit toimitetaan voittaneille tammikuussa 2023.

Vastauksia käytetään vain ko. tutkimuksen tekoon ja vastauksia ei luovuteta kolmansille osapuolille. Arvontaa varten jätettyä sähköpostiosoitetta ei yhdistetä vastauksiin.


Lämmin kiitos yhteistyöstäsi!

Tuure Tuunanen

varadekaani, professori
Jyväskylän yliopisto – Finnish Hub for Digitalization

Janne Mustonen
toimitusjohtaja
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry


Tietoa tutkimuksesta

Modulaarisuus käsitetään tässä tutkimuksessa suunnitteluperiaatteena, jossa monimutkainen tuote tai palvelu koostuu useista osista (moduuleista), joita voidaan lisätä, parannella tai vaihtaa itsenäisesti ilman, että koko järjestelmää tarvitsee muuttaa. Modulaarisuus antaa yrityksille mahdollisuuden tarjota enemmän vaihtelua tuotteiden ja palvelujen osalta, parantaa joustavuutta, yksinkertaistaa monimutkaisia järjestelmiä, parantaa laatua ja säästää kuluissa. Modularisuutta käytetään nykypäivänä mm. valmistavassa teollisuudessa ja ohjelmistotuotteiden kehittämisessä. Tästä löytyy lisätietoa mm. uusimmasta tutkimusraportistamme, joka käsittelee palvelujen modularisointia. Tutkimus on julkaistu alan johtavassa tieteellisessä aikakauslehdessä Journal of Service Research:ssä.

Tietosuoja

Kerättyjä vastauksia ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kyselyn vastauksia säilytetään Jyväskylän yliopiston suojatulla palvelimella ja tutkimuksen päättymisen jälkeen vastaukset poistetaan. Vastauksia käytetään vain ko. tutkimuksen tekoon ja vastauksia ei luovuteta kolmansille osapuolille. Arvontaa varten jätettyä sähköpostiosoitetta ei yhdistetä vastauksiin.

Tulosten julkaisu

Tutkimuksen päättymisen jälkeen TIVIAn jäsenet saavat raportin tutkimuksen tuloksista ja suosituksista.

Tutkimuksen toteuttajat

Jyväskylän yliopiston Finnish Hub for Digitalization on digitaalisen innovaatiotoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, joka käyttää monitieteistä lähestymistapaa ja yhdistää eri alojen resursseja toteuttaakseen maailmanluokan tutkimusta. Lisäksi tarjoamme huippuluokan käytännönläheistä koulutusta yhteistyössä opiskelijoidemme ja suomalaisen teollisuuden sekä yhteiskunnan kanssa.

Ruhr-Universität Bochum on yksi Saksan suurimmista yliopistoista yli 42 000 opiskelijallaan. Tutkimuksessa on mukana teollisen myynnin ja huoltotekniikan oppituoli ja professuuri. Yhteyshenkilönä toimii tohtori Sebastian Knob, sebastian.knop(at)isse.ruhr-uni-bochum.de.

TIVIA on Suomen johtava tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten liitto, joka tarjoaa osaamista ja verkostoja digitaalisemman Suomen parhaaksi. TIVIA-yhteisöön kuuluu yhteensä 28 alueellista yhdistystä, valtakunnallista teemayhdistystä ja muuta yhdistystä. TIVIA-yhteisö toimii jäsentensä osaamisen kehittämisen ja verkostojen alustana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Lisätietoja

Jyväskylän yliopisto – Finnish Hub for Digitalization
varadekaani, professori Tuure Tuunanen
tuure.tuunanen(at)jyu.fi


kategoriassa Tiedotteet
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi