TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
ICT-alalle uusi kansallinen vihreän siirtymän yhteistyöverkosto

ICT-alan ympäristöjalanjälki kasvaa nopeammin kuin millään muulla alalla, ja sen arvioidaan jopa kolmin-kertaistuvan tällä vuosikymmenellä (GeSI SMARTer2030). ICT-alalla onkin merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisemisessa - toisaalta alan ympäristöjalanjäljen pienentämisen ja toisaalta sen mahdollistamien uusien ratkaisujen kautta. Tällä hetkellä sekä Suomesta että kansainvälisesti kuitenkin puuttuu mittaristo alan ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin, eikä alan organisaatioilla ole selkeää kohtaamispaikkaa haasteiden ratkaisemiseksi yhdessä. Suomessa on nyt tartuttu näihin haasteisiin Green ICT Visiiri -hankkeessa. Vihreä bisnes tuo Suomeen edelläkävijyyttä, joka avaa mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista. Nykytrendin mukaan sen energiankulutus voi nousta yli 20 %:n globaalista energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä (GeSI SMARTer2030). ICT-laitteiden elektroniikkajätemäärä kaksinkertaistuu vuodesta 2020 vuoteen 2042. Jotta tavoitteet hiilineutraalista yhteiskunnasta voidaan saavuttaa, on ICT-tuotteiden ja -palveluiden tuotannossa ja käytössä panostettava vihreyteen ja energiatehokkuuteen. Oikealla suunnittelulla tätä jalanjälkeä voidaan ohjelmistoissa pienentää jopa 80 prosentilla.

”ICT-ala tuottaa globaalisti n. 4 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Yhteinen tavoitteemme on ymmärtää tilanteen vakavuus ja löytää keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Visiiri-hanke tuo Suomelle mahdollisuuden olla tietoyhteiskunnan kehityksen huipulla tulevaisuudessakin. Yrityksille tarjolla on liiketoimintapotentiaalia,” kertoo Green ICT -hankkeen projektipäällikkönä toimiva Antti Sipilä.  

Kansallisen Green ICT -ekosysteemin perustaminen

Visiiri-hankkeessa luodaan kansallinen kohtaamispaikka kestävistä ja vastuullisista ICT-tuotteista ja -palveluista kiinnostuneille tahoille. Kohtaamispaikka tarjoaa sekä ICT-palveluiden ja -tuotteiden tuottajille että hankkijoille ja käyttäjille tietoa, työkaluja, yhteistyöverkoston ja koulutusta. Ekosysteemi vauhdittaa yhteistä TKI-toimintaa kohti Suomen kansallista tavoitetta. 

Mittareita ICT-alan ympäristövaikutusten konkretisointiin

Green ICT Visiiri -hankkeessa kehitetään menetelmiä ICT-alan ympäristövaikutusten konkretisoimiseen mittaamisen kautta. Tavoitteena on luoda malli, joka huomioi kaikki ICT-alan jalanjälkeen liittyvät tekijät sekä positiiviset ilmastovaikutukset. Hankkeen kautta suomalaiset ICT-yritykset saavat tietoa alan ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnin kansainvälisestä työstä ja lainsäädännöstä.

Materiaaleja yritysten ilmastotyön tueksi

Hankkeessa luodaan monipuolista sisältöä, kuten oppaita ja menetelmäkuvauksia, joiden avulla alalla työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet saavat perustiedot Green ICT:stä. Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali kerätään TIEKEn ylläpitämään greenict.fi-portaaliin.

Lisätiedon antaja:

Antti Sipilä 
Projektipäällikkö / Green ICT -hanke
TIEKE ry
044 98 44 646
antti.sipila@tieke.fi

Linkki:

https://tieke.fi/hankkeet/greeni-ict-visiiri-vihrean-siirtyman-kansallinen-ict-ekosysteemi/

Lisätietoja Visiiri -hankkeesta:

Green ICT Visiiri -hanke luo kokonaiskuvan Suomen ICT-alan vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön. Hanke tukee ICT-alan vihreää siirtymää yhdistämällä alan toimijat valtakunnalliseen ekosysteemiin. Ekosysteemi mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen ja suomalaisen teollisuuden ja akateemisten toimijoiden kohtaamisen. Ympäristötietoisuuden lisääminen pienentää ICT-alan hiilijalanjälkeä, ja samaan aikaan kädenjälki suurenee. Vihreä bisnes luo Suomeen edelläkävijyyttä, joka avaa mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Hankeaika: 01.04.2024–31.03.2026

Hankekumppanit: hankkeen koordinaattorina toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hankekumppaneita ovat Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Oulun Yliopisto, TIVIA ry ja Turun yliopisto.

Yritys- ja hankkijayhteistyö: Accountor Oyj, Alvidiotech Oy, CTRL Reality Oy, Exove Oy, Hiottu Oy, MorrowX Oy, Netum Oy, NorthCode Oy, Solita Oy, Sorware Ay ja Trail Openers Oy.

Rahoitus: hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Save the Date: Kansallinen Green ICT -ekosysteemitapaaminen 17.6. Tapaaminen järjestetään verkossa.  

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi