TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIAn toiminnan alkamisesta tuli 70 vuotta

TIVIA ry:n edeltäjä, Reikäkorttiyhdistys, perustettiin 26.11.1953. Siitä tuli 70 vuotta vuoden 2023 lopulla ja niinpä TIVIA ry piti koko vuotta 2023 juhlavuotenaan pääjuhlan ollessa Teknologia 23 -tapahtuman yhteydessä keskiviikkona 8.11.2023 iltapäivällä ja illalla.

Reikäkorttiyhdistyksen perustamista seuranneiden 70 vuoden aikana nimi vaihtui moneen kertaan. Ensin Tietokoneyhdistykseksi, sitten Tietojenkäsittelyliitoksi, Tietotekniikan Liitoksi, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA:ksi ja lopuksi TIVIAksi. Tietojenkäsittelyliiton perustamisen jälkeen Tietokoneyhdistys lopetettiin, samoin kävi Tietojenkäsittelyliitolle kauan Tietotekniikan Liiton perustamisen jälkeen.

Reikäkorttiyhdistys ei kuitenkaan aloittanut varsinaista toimintaansa vuonna 1953. Hallitus piti kyllä toiminnan aloittamista valmistelevia kokouksia, mutta varsinaisesti toiminta alkoi vuosikokouksella 1.2.1954. Vuosikokouksen yhteydessä maisteri Erkki Pale luennoi aiheesta "Miten päästä virheistä reikäkorttioperaatioissa".

Maisteri Erkki Pale on henkilönä mielenkiintoinen. Hän palveli matemaatikkona Suomen radiotiedustelussa toisen maailmansodan aikana ja osallistui Stella Polaris -operaatioon sodan lopulla. Operaation tarkoituksena turvata Suomen tiedustelutoiminnan edellytykset siinä tapauksessa, että Neuvostoliitto miehittäisi Suomen. Tässä tarkoituksessa suomalaista tiedusteluhenkilökuntaa, -laitteita ja -materiaalia siirrettiin Ruotsiin.

Punainen Valpo palkitsi stellistejä ottamalla heistä 33 turvasäilöön, Erkki Palekin oli vankilassa 20 kuukautta - syyttömänä. Vapauduttuaan hän siirtyi Ruotsiin töihin reikäkorttikoneiden pariin ja palasi Suomeen jälleen monta kokemusta rikkaampana. Niitä kokemuksia käytettiin sitten hyväksi Reikäkorttiyhdistystä perustettaessa.

Ensimmäisen toimintavuoden esitelmien aiheet olivat vielä kokonaan reikäkorttiaiheisia. Keskusteltiin aiheesta "Korttien ajovaikeudet", kamreeri Sulo Rosenqvist esitelmöi aiheesta "Kortti, lävistys ja tarkistus" ja tohtori Kari Karhunen aiheesta "Selektorit ja niiden käyttö". Maisteri Veikko Hauru puolestaan esitelmöi aiheesta "Nimen ja osoitteen kirjoittaminen tabulaattorilla" ja insinööri Klas Dickman IBM:ltä aiheesta "Uusien tabulaattorimallien erikoisuudet".

Tietokone nousi esiin Reikäkorttiyhdistyksen toiminnassa vuonna 1956 ja loppuvuodesta 1960 yhdistyksen nimi muutettiin Tietokoneyhdistykseksi. Sen aikaisten reikäkorttikoneiden ja ensimmäisten polvien tietokoneiden välillä ei ollut organisatorisesti eikä operoinninkaan näkökulmasta suurta eroa. Ne olivat keskitetysti operoituja laitteita, jotka saivat tietonsa reikäkorteilta ja -nauhoilta ja toimittivat käsitellyt tiedot ulos reikäkortteina ja -nauhoina. Erona oli käsittelyn nopeus ja monipuolisuus.

Vasta massamuistit, osituskäyttö ja etäpäätteet muuttivat kehityksen kulun siihen suuntaan, jonka minun ikäiset tieteenharjoittajat muistavat.
Reino Myllymäki
kehityspäällikkö, TIVIA

kategoriassa Blogi
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi