TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA-blogi: Uusia teollisuuden teknologiakatapultteja

Suomalainen teollisuuspohja on surkastunut ja sen uudelleenkäynnistäminen vaatii aivan uutta teollisuuskapitalismia. Kehittyvässä taloudessa teknologiateollisuus tulee luoda tyhjästä.

Suomalainen teollisuuspohja on surkastunut ja sen uudelleenkäynnistäminen vaatii aivan uutta teollisuuskapitalismia. Kehittyvässä taloudessa teknologiateollisuus tulee luoda tyhjästä. Olemme tilanteessa, jossa elinkeinoelämä on investoinut vähiten uuteen tuotantoon ja tuotekehitykseen kansainvälisen Conference Board -tutkimusaineiston mukaan. Eroamme jopa 6 % BKT:sta vertailumaihin. Ero on kansantalouden mittakaavassa todella merkittävä ja tarkoittaa jopa 3–6 miljardia euroa vuositasolla.

Teollisuuskatapultin tehtävänä on luoda uutta teollisuutta ja laajentaa olemassa olevaa teollista rakennetta radikaalisti uusille aloille esim. alustatalouteen. Teollisuuskatapultin ohjaus on kansallisen teknologiastrategiaohjausyksikön alaisuudessa – tosin Suomessa tätä ei vielä ole ja nykyisten osaaminen ei sen ohjaamiseen riitä. Teollisuuskatapultin tehtävänä on yksikertaisesti luoda uutta kestävää teknologiaviennin ja -kaupallistamisen kykyä ja taloudellista menestystä. Teollisuuskatapultit ovat liiketoimintalähtöisiä teknologia- ja innovaatiokeskuksia, jotka ohjaavat akateemisen tutkimusmaailman toimintaa ja julkisen rahoituksen käyttöä. Teollisuuskatapulttien avulla vältetään tiedeyliopistojen sisäiset tutkimuskartellit ja olemassa olevien rakenteiden tukeminen. Teollisuuskatapulttien ensisijainen tehtävä on tietämyksen linkittäminen, tiedon välittäminen ja osaamisen luominen elinkeinoelämään.

Teollisuuskatapultti ei ole yksittäinen osa vaan toimiva innovaatiorakenne, jonka resurssit muodostavat laajan kriittisen resurssin ja verkoston tavoitteiden saavuttamiseksi. Teollisuuskatapultin toiminnan johtamisessa on erittäin vahva liiketoiminnan ja yrittäjyyden eetos ja sen toiminnan tavoitteen on yhteiskunnan eri osien laaja kehittyminen uusien näkökulmien kautta. Yhden teollisuuskatapultin laajuus tulee olla noin 100–200 henkilöä, joista ulkomaalaisia vierailijoita noin 10 %, julkinen panostus 30–50 miljoonaa euroa vuodessa ja elinkeinoelämältä panostuksena 20–30 miljoonaa euroa vuodessa.

Teollisuuskatapultin tavoitteena on vähentää elinkeinoelämän systeemitason uusteollistamisen riskiä ja luoda edellytykset globaalisti kilpailukykyiselle valmistukselle. Teollisuuskatapulttien tehtävä on myös ohjata korkeakoulutuksen vaikuttavuutta kohti kehittyvän talouden käytännön tuloksen tekokykyä pitkäjänteisen tutkimusrahoituksen edellytyksen turvaamiseksi myös jatkossa – jaettavissa olevien resurssien yhä vain supistuessa nykyisen tiedepoliittisen strategian valossa. Teollisuuskatapultit ovat vastaus sekä teollisuuden rakennemuutokseen, kilpailukykyyn ja globaaliin nopeasti muuttuvaan talouteen, joka ei tunne rajoja – ja jossa ei voi menestyä ilman omia kilpailun panoksia. 

Maailmalla on valmiita ja toimivia malleja. Uskallammeko itse uudistua ennen kuin on liian myöhäistä?

 

Mika Helenius
toiminnanjohtaja
TIVIA

 

kategoriassa Blogi
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi