TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA-blogi: Liiketoiminnan teknologiatrendit 2017

Vuoden 2017 megatrendit nousevat yhä voimallisemmin ohjelmistojen mahdollistamista innovaatioista ja muutoksesta perinteisissä liiketoiminnan, hallinnon tehtävissä ja täysin uusissa yllättävissä palvelumuodoissa. Markkinointi kyllä keksii yhä raflaavampia yksinkertaistuksia teknologiselle kehitykselle osana sen arkipäiväistymistä. TIVIA-blogi, kirjoittajana Mika Helenius.

Vuoden 2017 megatrendit nousevat yhä voimallisemmin ohjelmistojen mahdollistamista innovaatioista ja muutoksesta perinteisissä liiketoiminnan, hallinnon tehtävissä ja täysin uusissa yllättävissä palvelumuodoissa. Markkinointi kyllä keksii yhä raflaavampia yksinkertaistuksia teknologiselle kehitykselle osana sen arkipäiväistymistä. Yksinkertaistukset tulevat vaikeuttamaan johdon kykyä ymmärtää oleellinen nopeassa muutoksessa. Liiketoiminnan kannalta on kuitenkin oleellista, synnyttävätkö nämä uudet liiketoiminnan teknologiatrendit aitoa, ylivoimasta ja kestävää kilpailuetua, jota muut eivät pysty jäljittelemään ja kopioimaan. Se sama ratkaisu, mitä naapurilla, kilpailijalla tai tuhansilla muillakin yrityksillä on käytössä, ei ole ylivoimainen kilpailuetu. Osaako nykyinen yrityksen johto edes rakentaa ja luoda aidosti uutta ylivoimaista kilpailuetua tuotekehityksen ja markkinoinnin avulla?

Vuosi 2017 tulee rakentumaan yhä nopeammin kohti 4 miljardin älypuhelimen ja 200 miljoonan yrityksen markkinaa, josta jokainen kyvykäs ja innovatiivinen yritys pystyy löytämään asiakkaat ja uuden kasvun. Vuonna 2017 korostuu yritysten kyky erottaa liiketoiminnan kehittämiselle oleellinen digitaalisesta hypevirrasta, fetisseistä, jargonista ja globaaleista IT-tutkimuksista, jotka kertovat vain laitteiden määrästä, verkkojen nopeuksista, ja kulutetusta datasta ilman mitään informaatiota liiketoiminnan tilasta. 

1. Ohjelmistotalouden mahdollistama automaatio laajenee liiketoimintaan

Tapahtui maailman taloudessa mitä tahansa, niin ohjelmistojen mahdollistama liiketoiminnan automaatioaste kehittyy kiihtyvällä vauhdilla. Automaatiosta hyötyvät ne, jotka pystyvät luomaan ylivoimaisen ohjelmistoalustaan perustuvan ketterän liiketoiminnan ja sitä tukevan automatiikan. Ohjelmistojen mahdollistaman automaation avulla voidaan korvata yksikertaisia tehtäviä, samalla kuin laajojen ohjelmistojärjestelmien ja uuden liiketoiminnan kehittämisen työt lisääntyvät. Johdolle myydään perinteisiä ohjelmistopalveluita ja liiketoimintaprosesseja "robotiikka" -termeillä, jotka useissa organisaatiossa aiheuttavat toimivien palveluiden pirstaloitumisen. Automaation astetta pystytään nostamaan voimakkaasti - mikäli yrityksellä on hyvin johdettu kokonaisuuden johtamisen osaaminen (arkkitehtuuri), alustaan saadaan integroitua uusia liiketoimintaprosesseja, tietojen välittäminen rajapintojen avulla on johdettua ja yrityksen oma alusta kerryttää dataa palveluiden edelleen kehittämiseksi.

2. Ohjelmistotalouden alustat sisältömediana ohittivat perinteisen median

Vuonna 2016 tapahtui se, mistä oikeastaan kukaan ei oikeastaan uskalla puhua. Globaalin alustatalouden merkittävin ilmiö on ennenäkemätön kuluttajien ottama rooli merkittävimpänä sisällöntuottaja alustoissa (producing consumer) eli ”prosumer” ja samanaikaisesti tapahtunut mainonnan painopisteen siirtyminen kokonaan osaksi näitä kuluttajien sisältöalustoja. Ohjelmistoalustoihin sijoitetut markkinointipanokset ohittivat perinteisen mainonnan panostukset vuonna 2016. Yritykset, jotka osaavat markkinoinnin, myynnin ja asiakkaiden palvelemisen verkossa yhdistämällä ylivoimaisen käyttäjäkokemuksen ja ohjelmistoalustan mahdollistamat palvelut, saavuttavat ennen näkemättömän kasvun globaalisti. Tämä kehitys tarjoaa useammalle ”käyttäjäkokemusteknologia”-yhtiölle mahdollisuuden muuntua globaaliksi kuluttajapalveluyhtiöksi, jossa yhdistyvät kuluttajien sisällöntuotanto, kumppanien palveluiden jakelu, palvelukokemuksen jatkuva kehittäminen ja dynaaminen palvelun mukautuminen asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kuluttajamedia tulee täydentämään perinteistä mediaa sen interaktiivisuuden johdosta. 

3. Autot ja liikkuminen uutena alustataloutena

Vuoden aikana alustat ja ohjelmistot autoissa nousevat kuluttajien löytämäksi uudeksi ohjelmistotalouden trendiksi. Autoista tulee yhä merkittävämpi työn ja arjen yhdistäjä. Autot "lomittavat" erilaisia palveluita käyttäjän tarpeisiin. Autojen ohjelmistoalustat tarjoavat täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia innovatiivisten käyttöliittymien ja palveluiden kehittämiselle. Perinteiset ohjelmistotoimijat pyrkivät vuoden aikana valloittamaan autoilijan käyttämän arvokkaan media-ajan omien teknologisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Autoista ja liikkumisesta on tulossa vuoden 2017 merkittävin alustatalouden kehityksen kilpailutanner. Kehityksessä regulaatio ja säädöspohjaiset lähestymistavat voivat helposti jäädä marginaalisiksi näkökulmiksi.

4. IoT eli esineiden internet leviää globaaliksi ilmiöksi

Esineiden internet ei ole enää vain älykkäiden kuluttajalaitteiden palveluiden kehittymistä, vaan erilaiset ihmisten ympäristössä olevat esineet liittyvät osaksi laajempaa palvelua. Asiakkaan automaattinen ja älykäs palvelu erilaisten sensorien ja laitteiden muodostaman tiedon pohjalta helpottaa arkea niin kodeissa, organisaatiossa, yrityksissä kuin kaupungeissakin. Uudet näkökulmat mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja niin regulaation kautta kuin myös kuluttajien toiminnan tuloksena. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on alustatalouden voimakas laajentuminen B2C-markkinasta B2B-markkinaan. Toisaalta esineiden internet voi muodostaa vaarallisen kokonaisuuden, mikäli sen tietoturvallisuutta ei ole suunniteltu hyvin, tai sen toteutuksessa käytetään ratkaisuja, joiden tietojen siirrosta ei ole täyttä ymmärrystä. Esineiden internet on erityisesti B2B-ohjelmistojärjestelmien innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien ilmiö.      

5. Halvoista älypuhelimista tulee kaikkien kuluttajien arkea

Älypuhelinmarkkinat murtuivat täydellisesti vuonna 2016. Edullinen älypuhelin on nyt kaikkien kuluttajien saatavilla. Älypuhelin ei ole enää tekninen laite, vaan tasa-arvoinen ihmisten vuorovaikutuksen, läsnäolon, palveluiden, ja kommunikaation luonnollinen alusta. Älypuhelinten hinnat jatkavat laskuaan, ja painopiste tulee siirtymään yhä enemmän ohjelmistojen tuottamaan arvoon. Vuonna 2017 tulemme näkemään aivan uudentyyppisen henkilökohtaisten tuottavuus- ja työkaluohjelmistojen läpimurron tarjonnan lisääntyessä merkittävästi. Uudet ekosysteemit haastavat perinteiset kalliit monopolit ja suljetut standardit. Älypuhelimissa ja -laitteissa on alkamassa uusi avoimien rajapintojen, vuorovaikutuksen ja tietojen siirrettävyyden aikakausi. Yksityisyyden suojan parantuminen murtaa perinteisten toimijoiden liiketoimintamalleja ja luo samalla uusia mahdolloisuuksia ohjelmoitavan talouden ketterille toimijoille.

6. Johdon ohjelmistotalouden innovaatio-osaaminen  

Vuonna 2017 yritysten kilpailukyvyn mittarina on yritysten johdon kyky luoda ja innovoida uutta. Yritykset, jotka vain hyödyntävät ja toimivat olemassa olevien ratkaisujen välittäjinä, voivat saada tilapäistä etua sen kustannuksella, että todellinen ohjelmistotalouden osaamisvaje vain syvenee. Ohjelmistotalous mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen vuoteen 2020 mennessä yli 8 miljardille kuluttajalle, miljardeille laitteille ja 200 miljoonan eri yrityksen tarpeisiin. Ne organisaatiot, jotka pystyvät ymmärtämään, miten rakennetaan uutta liiketoimintaan edullisesti, laadukkaasti ja tuloksellisesti ohjelmistotalouden innovaatio-osaamista hyödyntäen, menestyvät globaalissa teknologistuvassa kehityksessä. Globaalit tietoverkot tarjoavat valtavan, lähes säätelemättömän markkinan, jonka avulla yritykset voivat tavoittaa kaikki maailman yli 200 valtiossa olevat kuluttajat. Uuden globaalin ohjelmistopohjaisen liiketoiminnan rakentaminen ei ole kallista, kun tietää mitä on tekemässä ja kun yrityksen ylimmässä johdossa on todellista kaupallisen menestyksen rakentamiseen erikoistunutta ohjelmistotalouden innovaatio-osaamista.

 

Mika Helenius
toiminnanjohtaja
TIVIA

 

 

kategoriassa Blogi
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi